Вечерние молитвы от вознесения до Троицы

Полное описание: Вечерние молитвы от вознесения до Троицы - в детальных подробностях для наших читателей.

Молитвы утренние от Антипасхи до Троицы

Воспрянув без лености, и истрезвився, востав от сна, рцы сие:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувствия: и тогда сотвори три поклоны, глаголя:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго.

Таже начни сице:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

От Пасхи до Вознесения, тропарь Пасхи, глас 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (трижды)

От Вознесения до Троицы, сразу начинаем Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичны:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:
Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1, святаго Макария Великаго:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3, тогожде святаго:

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4, тогожде святаго Макария:

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва о прощении обид православная
Молитва 5, святаго Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6, тогожде святаго:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7.
Песнь ко Пресвятей Богородице:
Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу:

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9,
к хранителю человеческия жизни Ангелу:

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва утренняя конечная,
ко Пресвятей Богородице:

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святаго,
имя котораго носиши:

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятей Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Читайте так же:  Молитва о даровании детей Серафиму Саровскому
Молитва о живых:

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имярек), роди́телей мои́х (имярек), сро́дников (имярек), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имярек) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших:

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имярек), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Или вместо краткого поминовения живых и усопших здесь чти Помянник

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего.

От Вознесения до Троицы, Достойно есть, как обычно:

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Таже: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Вечерняя молитва от Вознесения до Троицы

Аудио
Поделиться:
Нравится:

Персоны

 • Игумен Флавиан (Матвеев)

Предыдущие выпуски

 • 14 июля 2019 г. Утреннее правило (субтитры)
 • 14 июля 2019 г. Вечернее правило (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Утреннее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Вечернее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)

Помощь телеканалу

Православный телеканал «Союз» существует только на ваши пожертвования. Поддержите нас!

«Православная газета»

Мы в контакте

Последние телепередачи

 • 2 октября 2019 г. «Церковный календарь» (Санкт-Петербург)

2 октября. Благоверный великий князь Игорь Черниговский и Киевский

2 октября 2019 г. «Читаем Евангелие вместе с Церковью»

2 октября. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню

2 октября 2019 г. «Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)

Читаем Апостол. 2 октября

2 октября 2019 г. «Мульткалендарь» (Екатеринбург)

Мульткалендарь. 2 октября

2 октября 2019 г. «Этот день в истории» (Екатеринбург)

Этот день в истории. 2 октября

Вопросы и ответы

Что спасительнее все-таки: монастырь или брак?

— Конечно, Священное Писание Нового Завета, о котором мы только что говорили, указывает со всей определенностью, что безбрачие выше брака. Безбрачие, а не развод. Но оба .

Как перестать завидовать?

— Через покаяние. Если человек завидует и понимает, что это плохо, значит, он обращается к Господу в таинстве Исповеди с просьбой о прощении этого греха, в .

Где обитает душа до момента своего прихода на землю?

— Нет момента прихода души на землю. Душа возникает вместе с возникновением человека, а происходит это в момент зачатия. Очень хорошо ответ на этот вопрос дает .

Возможно ли венчание сначала в католическом храме, а потом в православном?

— Если мы посмотрим наши документы о смешанных браках, увидим, что Церковь допускает в качестве меры икономии (то есть снисхождения) церковное венчание с представителями других христианских конфессий. .

© 1999-2019 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео)
могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам
при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»).
Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

О молитвенном правиле в дни празднования Святой Пасхи

• Со дня Святой Пасхи во все дни Светлой седмицы (первой седмицы Пасхи) вместо вечерних и утренних молитв (молитвенного правила) поются или читаются Часы Пасхи. Часы Пасхи поются также вместо Повечерия и Полунощницы. Читаются Часы Пасхи до утра субботы Светлой седмицы включительно.

• Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня (40 дней) все молитвословия (в том числе и благодарственные молитвы по Святом Причащении) предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Далее читается Трисвятое. С Вознесения до Троицы (10 дней) все молитвословия начинаются с Трисвятого.

• Со дня Святой Пасхи до Дня Святой Троицы (50 дней) молитва «Царю Небесный, Утешителю» не читается.

• Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня (40 дней): молитва «Достойно есть» заменяется на:
«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего».

• На Светлой седмице каноны Покаянный, Богородице и Ангелу-Хранителю заменяются каноном Пасхи.
В «Правиле ко св Святому Причащению» (М., 1893) говорится: Ведомо буди, яко во Светлую седмицу Пасхи вместо вечерних и утренних молитв поются часы Пасхи, вместо же канона Господу Иисусу и Параклисиса Богоматери чтется канон Пасхи с Богородичнами его, прочии же, по днем седмицы. опускаются». Последование ко Святому Причащению и молитвы по Причащении предваряются троекратным чтением тропаря: «Христос воскресе из мертвых…»; псалмы и Трисвятое (с тропарями посте него) при этом не читаются.

• Со дня Святой Пасхи до дня Святой Троицы отменяются земные поклоны (50 дней).

Общие замечания к богослужению от Фоминой Недели до отдания Пасхи (из Богослужебных указаний)

1) От Недели Фоминой до отдания Пасхи все церковные службы и требы предваряются троекратным пением или чтением тропаря «Христос воскресе из мертвых…» (см. также в п. 5).

Читайте так же:  Молитва черная магия

2) На всено́щном бдении «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) поется, по традиции, вместо «Прииди́те, поклони́мся…» и после «Благословение Господне на вас…», перед началом шестопсалмия (ср.: п. 5).

3) На воскресном всенощном бдении, по окончании стихир Пасхи на стиховне вечерни, поется тропарь «Христос воскресе из мертвых…» (единожды): он входит в последнюю стихиру, являясь ее заключением.

Видео (кликните для воспроизведения).

4) На Литургии «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) поется после «Благословено Царство…».

 • Примечание. Обычно в начале всенощного бдения и Литургии священнослужители поют тропарь 2 раза полностью, а в 3-й раз – кончая словами: «…смертию смерть поправ», а певцы заканчивают: «И сущим во гробе́х живот даровав». В некоторых храмах тропарь «Христос воскресе…» (единожды) поют священнослужители, а затем (по единожды) повторяют его оба хора. Перед шестопсалмием обычно «Христос воскресе…» все три раза поет хор.

5) «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) читается в начале часов, вечерни, повечерия, полунощницы и утрени[1]: на 3-м, 9-м часах, повечерии и полунощнице – вместо «Царю Небесный…», а на 1-м, 6-м часах[2] и вечерне (если непосредственно перед ее началом прочитан 9-й час), по традиции, вместо «Прииди́те, поклони́мся…».

 • Примечание. Помимо данной, наиболее распространенной практики, существуют еще следующие традиции, касающиеся исполнения тропаря Пасхи на службах суточного круга в послепасхальный период. По одной из них, на 1-м, 6-м часах и вечерне[3] тропарь Пасхи не отменяет текст «Приидите, поклонимся…», а предваряет его. По другой традиции, «Христос воскресе…» не произносится в начале присоединяемых служб (напр., вечерни, 1-го[4] и 6-го часов), на них читается только «Приидите, поклонимся…».

6) На Литургии «Христос воскресе из мертвых…» поется (единожды) вместо «Ви́дехом Свет Истинный…». Входное: «Прииди́те, поклони́мся… воскресый из мертвых…».

7) В конце Литургии, по возгласе: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе», певцы поют: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды). На всех прочих службах после возгласа: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе» окончание по обычаю. Отпуст на всех службах начинается словами: «Воскресый из мертвых…».

8) В воскресенье, по отпусте Литургии, по древнему обычаю, иерей трижды осеняет народ Крестом и возглашает: «Христос воскресе!», как и в дни Светлой седмицы. Певцы поют заключительное «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), «И нам дарова живот вечный, покланя́емся Его тридневному Воскресению» (единожды). По седмичным дням осенения Святым Крестом не бывает.

9) Тропарь «Христос воскресе из мертвых…» поется также в начале молебнов, панихид, Крещения, отпевания и других треб.

10) «Царю Небесный…» не читается и не поется до дня Святой Троицы.

11) Службы случившихся святых во все воскресные дни Святой Пятидесятницы (кроме вмч. Георгия, ап. Иоанна Богослова, свт. Николая, свв. равноапостольных Константина и Елены, храмовых и полиелейных праздников) не соединяются с воскресной службой, а совершаются на повечериях вместе с каноном Богородицы из Октоиха и трипеснцами Цветной Триоди (помещены в приложении Триоди).

12) «Воскресение Христово видевше…» на воскресной утрене поется трижды, а в прочие дни на утрене, перед 50-м псалмом, единожды.

13) Канон Пасхи поется на воскресной утрене в Недели жен-мироносиц, расслабленного, о самаряны́не и о слепом, со всеми тропарями и Богородичнами, без заключительного «Христос воскресе из мертвых…» по каждой песни и без припевов на 9-й песни канона. В седмичные дни (на будничных службах) канон Пасхи петь не положено. В Неделю Антипасхи и в праздники с великим славословием положено петь на катавасию ирмосы Пасхи (кроме Преполовения и его отдания).

14) Во все Недели (т. е. воскресенья) до отдания Пасхи на воскресной утрене «Честнейшую» не поется. Каждение храма на 9-й песни канона совершается.

15) Ексапостиларий «Плотию уснув…» поется на воскресной утрене в Недели, когда полагается канон Пасхи.

16) На 1-м часе во все дни от Недели Фоминой до Вознесения принято вместо «Взбранной Воеводе…» петь кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…».

17) На Литургии, во все дни до Вознесения, кроме праздника Преполовения и отдания его, поется задостойник: «Ангел вопияше…» и «Светися, светися…».

18) Причастен Пасхи «Тело Христово приими́те…» поется во все дни до отдания Пасхи, кроме седмицы Фоминой и Преполовения с попразднством.

19) Земные поклоны до дня Святой Троицы Уставом отменяются.

1. В последовании понедельника 2-й седмицы начало утрени показано такое: «Слава Святей, и Единосущней…», «Христос воскресе…» (трижды). И «а́бие» (тотчас) по «Христос воскресе…» – «Слава в вышних Богу» и обычное шестопсалмие. При этом замечено, что такое начало утрени должно быть «даже до Вознесения».
2. См.: Валентин, иером. Дополнения и поправки к книге протоиерея К. Никольского “Пособие к изучению Устава Богослужения Православной Церкви”. 2-е изд., доп. М., 1909. С. 19.
3. См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 694.
4. См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 676. Существует мнение, что «Христос воскресе…» в начале 1-го часа читается только в том случае, если на утрене был отпуст; после вседневной утрени 1-й час, согласно данной точке зрения, как присоединяемая служба, начинается сразу с «Приидите, поклонимся…» (см.: Михаил, иером. Литургика: Курс лекций. М., 2001. С. 196).

Вечернее правило. От Фоминой недели до Вознесения Господня

Аудио
Поделиться:
Нравится:

Персоны

 • Игумен Флавиан (Матвеев)

Предыдущие выпуски

 • 14 июля 2019 г. Утреннее правило (субтитры)
 • 14 июля 2019 г. Вечернее правило (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Утреннее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Вечернее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)
Читайте так же:  Верую Господи помоги моему неверию молитва

Помощь телеканалу

Православный телеканал «Союз» существует только на ваши пожертвования. Поддержите нас!

«Православная газета»

Мы в контакте

Последние телепередачи

 • 2 октября 2019 г. «Церковный календарь» (Санкт-Петербург)

2 октября. Благоверный великий князь Игорь Черниговский и Киевский

2 октября 2019 г. «Читаем Евангелие вместе с Церковью»

2 октября. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню

2 октября 2019 г. «Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)

Читаем Апостол. 2 октября

2 октября 2019 г. «Мульткалендарь» (Екатеринбург)

Мульткалендарь. 2 октября

2 октября 2019 г. «Этот день в истории» (Екатеринбург)

Этот день в истории. 2 октября

Вопросы и ответы

Что спасительнее все-таки: монастырь или брак?

— Конечно, Священное Писание Нового Завета, о котором мы только что говорили, указывает со всей определенностью, что безбрачие выше брака. Безбрачие, а не развод. Но оба .

Как перестать завидовать?

— Через покаяние. Если человек завидует и понимает, что это плохо, значит, он обращается к Господу в таинстве Исповеди с просьбой о прощении этого греха, в .

Где обитает душа до момента своего прихода на землю?

— Нет момента прихода души на землю. Душа возникает вместе с возникновением человека, а происходит это в момент зачатия. Очень хорошо ответ на этот вопрос дает .

Возможно ли венчание сначала в католическом храме, а потом в православном?

— Если мы посмотрим наши документы о смешанных браках, увидим, что Церковь допускает в качестве меры икономии (то есть снисхождения) церковное венчание с представителями других христианских конфессий. .

© 1999-2019 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео)
могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам
при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»).
Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Утренняя молитва от Вознесения до Троицы

Аудио
Поделиться:
Нравится:

Персоны

 • Игумен Флавиан (Матвеев)

Предыдущие выпуски

 • 14 июля 2019 г. Утреннее правило (субтитры)
 • 14 июля 2019 г. Вечернее правило (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Утреннее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)
 • 20 июня 2019 г. Вечернее правило. От Вознесения Господня до Троицы (субтитры)

Помощь телеканалу

Православный телеканал «Союз» существует только на ваши пожертвования. Поддержите нас!

«Православная газета»

Мы в контакте

Последние телепередачи

 • 2 октября 2019 г. «Церковный календарь» (Санкт-Петербург)

2 октября. Благоверный великий князь Игорь Черниговский и Киевский

2 октября 2019 г. «Читаем Евангелие вместе с Церковью»

2 октября. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню

2 октября 2019 г. «Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)

Читаем Апостол. 2 октября

2 октября 2019 г. «Мульткалендарь» (Екатеринбург)

Мульткалендарь. 2 октября

2 октября 2019 г. «Этот день в истории» (Екатеринбург)

Этот день в истории. 2 октября

Вопросы и ответы

Что спасительнее все-таки: монастырь или брак?

— Конечно, Священное Писание Нового Завета, о котором мы только что говорили, указывает со всей определенностью, что безбрачие выше брака. Безбрачие, а не развод. Но оба .

Как перестать завидовать?

— Через покаяние. Если человек завидует и понимает, что это плохо, значит, он обращается к Господу в таинстве Исповеди с просьбой о прощении этого греха, в .

Где обитает душа до момента своего прихода на землю?

— Нет момента прихода души на землю. Душа возникает вместе с возникновением человека, а происходит это в момент зачатия. Очень хорошо ответ на этот вопрос дает .

Возможно ли венчание сначала в католическом храме, а потом в православном?

— Если мы посмотрим наши документы о смешанных браках, увидим, что Церковь допускает в качестве меры икономии (то есть снисхождения) церковное венчание с представителями других христианских конфессий. .

© 1999-2019 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео)
могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам
при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»).
Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

С этой недели и до Троицы нужно читать утренние и вечерние молитвы или Часы пасхальные?

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:

Христос Воскресе!
Здравствуйте, Оксана!

Пасхальные Часы читаются вместо утренних и вечерних молитв только на Светлой Седмице, начиная с Пасхи и заканчивая утром субботы Светлой Седмицы. С вечера субботы читаются обычные молитвы. До Вознесения вместо молитвы «Царю Небесный» читается «Христос Воскресе…» (трижды), а с Вознесения до Троицы утренние и вечерние молитвы начинаются с чтения Трисвятого («Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас»). Вместо молитвы «Достойно есть» до Вознесения читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сыне воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего».

С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко.

От Вознесения до Троицы будем подражать Святым Апостолам (+аудио)

Возлюбленные во Христе братья, приветствуем вас с этим воскресным днем, попразднством праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа и Днем памяти отцев Первого Вселенского Собора. Совпало сегодня с датою и Второго Вселенского собора, тоже святых отцев. Первый Вселенский Собор происходил в 325 году, а Второй — в 381 году.

Я почему соединяю эти два Собора? Потому что на них был изложен Символ Веры, который каждый из именующих себя христианином и верным чадом Церкви Христовой должен знать на память и понимать его глубокое значение.

Читайте так же:  Молитва для удачной сдачи экзамена в университете

Когда приезжают к нам из далёких мест паломники, и когда они присутствуют на Патриаршем богослужении, при большом стечении народа, и когда там все силы напряжены для того, чтобы служба прошла торжественно, как это и положено, и когда спрашивают этих прибывших из-за границы гостей: «Что особенно на вас произвело сильное впечатление на богослужении?» — они сказали: «Тогда, когда пел народ „Символ Веры“: „Верую во Единого Бога Отца Вседержителя“».

«Символ Веры» мы читаем и у себя дома, везде в своих жилищах и домах. Мы его читаем многократно и здесь, в святой Церкви, а особенно в дни праздничные, воскресные. Поём едиными устами, единым сердцем, всею Церковью этот «Символ Веры» полностью. Но только не для того, чтобы только знать его на память, не для того, чтобы только именно засвидетельствовать, что мы являемся истинными православными христианами, но понимать внутренний глубокий смысл этого «Символа Веры» в своём сердце, как его видели и Святые Отцы Первого и Второго Вселенского Собора, которые являлись составителями его.

Поэтому за их святые молитвы будем и мы с вами стараться оставаться верными чадами Церкви Христовой, не быть колеблемыми, как трость, при движении ветра или дуновении воздуха колеблемая, всякими учениями, которые и с тех пор, с первых времён христианства, и поныне, и ещё будут усугубляться и усложняться пред кончиною мира.

Нам надо быть твёрдыми, убеждёнными и глубоко понимающими сущность значения этого Символа нашей Веры, которую мы всегда исповедовали, и каждый сам от себя, и все мы, когда присутствуем в Храме Божием…

…Возблагодарим Господа за все прошедшие праздники и за все те, которые предстоят, чтобы нам с вами в какой-то степени подражать Святым Апостолам. Когда они видели возносящегося Господа Иисуса Христа на небо и были и опечалены и в то же время были и преисполнены особой радости, и в то же время им дано было особое указание — чтобы они возвратились в Иерусалим. И эти десять дней — от дня Вознесения до дня Святой Живоначальной Троицы, сошествия Святаго Духа на апостолов, они пребывали в посте и молитве. Поэтому и нам надо эти дни, возможно, в меньшей степени — столько, сколько у нас будет к тому условий, сколько к тому будет возможностей, сколько к тому будет наших сил физических и духовных, чтобы мы провели тоже в этой памяти, к какому дню мы готовимся. Тогда, когда мы будем просить Господа, чтобы именно Господь обновил эту Благодать Духа Святаго в каждом из нас.

Наверное, всем вам хорошо известно, и вы знаете все на память многое, но вы особенно обратите внимание на последние слова: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови в нас, молящих Ти ся». Некоторые читают «нас». Обнови в нас, молящихся тебе. Мы Духа Святаго получили при миропомазании. Благодать Духа Святаго, когда можно проводить праведную благочестивую христианскую жизнь, она особо будет пребывать с нами. Как мы только будем ослабевать в этом, то в это время и Дух Святый, его действие будет так же освящаться не в такой мере и степени, как тогда, когда люди идут за Христом. Тогда является весь Путь, Истина и Жизнь.

Будем молиться, чтоб в этот день Господь обновил в нас благодать Духа Святаго, в каждом в отдельности и во всех вкупе, эту силу благодатную. Праведный отец Иоанн Кронштадтский говорил своё понятие о благодати Духа Святаго. Благодать Духа Святаго — это есть сила, действующая в человеке через веру в Иисуса Христа как Сына Божия. Поэтому когда идёт речь о благодати, то надо освящать. Вы чувствуете, когда вы себя бодро чувствуете. Вы освящаете, когда силы Ваши ослабевают. Вот так в переносном смысле мы должны перейти и к благодатной силе. Вот когда будет в нас действовать благодать Святаго Духа, мы тогда будем всегда жизнерадостными, всегда будем при всех обстоятельствах жизни, какие бы они ни были бы, и как бы ни сложны и трудны не были на нашем жизненном пути.

Мы будем просить в эти дни — и предшествующие, и в самый день, когда будут читаться молитвы, читаемые только один раз в году, в праздник Святой Троицы, во время вечерни, составленные святителем Василием Великим. Это молитвы особые, называются Троицкими, когда мы молимся и за себя, и за всех — и за живых, и за умерших.

Видео (кликните для воспроизведения).

Дай, Господи, нам провести свято и мирно эти дни, приготовиться достойно к этим праздникам Пресвятой Живоначальной Троицы и сошествия Святаго Духа и обновлению Его действия в нас, в наших душах и сердцах.

Вечерние молитвы от вознесения до Троицы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here