Первый час молитвы

Полное описание: Первый час молитвы - в детальных подробностях для наших читателей.

Час Первый.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89:
Псалом 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Кондак: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Час Первый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Читайте так же:  Какие молитвы читать при причащении
Псалом 89:
Псалом 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Поклоны три.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И аще убо Бог Госпо́дь поется, глаголем: Сла́ва, тропарь дне. И ны́не: Что Тя нарече́м:

Аще же Аллилу́иа, глаголем сей тропарь, глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

К сим же стихом припеваем: Зау́тра услы́ши глас мой: весь до конца, и покланяемся по единожды.

Слава, и ныне, Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? /Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. /Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. /Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. /Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ /и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. /Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. /Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ /и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, /весь день великоле́пие Твое́.

Сии стихи в Четыредесятнице како поются, писано в Триоди.

Трисвятое. По О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Аще несть Четыредесятница, глаголем кондак святаго, или прилучившагося праздника. Аще же есть Четыредесятница, или кондака несть:

В понедельник убо и во вторник, и в четверток
глаголи настоящий Богородичен:

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, / немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, / Богоро́дицу сию́ испове́дающе, / я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, / и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

В среду же и пяток глаголи сие, глас 4:

Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м / ху́лящим Тя, и претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш, / погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, / да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, / моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

В субботу сей, глас 8:

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы глаголем: Аминь.

И аще есть Четыредесятница, творим три великия поклоны, глаголюще предписанную молитву:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Подобне и других малых, 12. Таже и конечный. Бывают вкупе, 16.

Таже: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12.

Иерей читает настоящую молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Первый час молитвы

Клеплет, и облачится священник, и, благословившу ему, начинаем: Царю Небесный: Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш: Возглашение: Яко Твое есть Царство: Господи, помилуй, 12. Слава, и ныне: Приидите, поклонимся: трижды. И глаголем псалмы сия, яже зде изъявляются.

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.

Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)

Псалом 5:

Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления моего, Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. Заутра услыши глас мой, заутра предстану Ти, и узриши мя. Яко Бог, не хотяй беззакония, Ты еси, не приселится к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающия беззаконие. Погубиши вся, глаголющия лжу, мужа кровей и льстива гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоея, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрини я, яко преогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся вси, уповающии на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них. И похвалятся о Тебе любящии Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас.

Читайте так же:  Успенский пост молитва

Псалом 5

Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли гласу моления моего, Царь мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не поселится при Тебе творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, делающих беззаконие. Ты погубишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их суетно, гроб открытый – гортань их, языками своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты поселишься среди них, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благословишь праведника, Господи, как оружием благоволения Ты оградил нас.

Псалом 2:

Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их. Живый на Небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголет к ним гневом Своим и яростию Своею смятет я. Аз же поставлен есмь Царь от Него над Сионом, горою святою его, возвещаяй повеление Господне. Господь рече ко Мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли. Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, царие, разумейте, накажитеся вси судящии земли. Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажени вси надеющиеся Нань.

Псалом 2

Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и князья собрались вместе против Господа и против Помазанника Его: “Расторгнем узы их и сбросим с себя иго их!” Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда обратится к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь сказал Мне: “Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их”. И ныне, цари, поймите, научитесь, все судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его. Блаженны все надеющиеся на Него!

Псалом 21:

Псалом 21

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи, помилуй, трижды.

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава:

Слава, тропарь, глас 1:

Тропарь, глас 1

Р аспеншуся Тебе, Христе, погибе мучительство, / попрана бысть сила вражия: / ниже бо Ангел, ниже человек, / но Сам Господи спасл еси нас, слава Тебе.

Видео (кликните для воспроизведения).

К огда был распят Ты, Христе, / сокрушено было самовластие, / повержена сила врага; / ибо ни Ангел, ни человек, / но Сам Ты, Господи, спас нас, слава Тебе!

И ныне, Богородичен: Что Тя наречем, о Благодатная? / Небо, яко возсияла еси Солнце Правды. / Рай, яко прозябла еси цвет нетления. / Деву, яко пребыла еси нетленна. / Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / Того моли спастися душам нашим.

И ныне, Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? / Небом? Ибо чрез Тебя воссияло Солнце правды. / Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. / Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. / Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / Его моли о спасении душ наших.

Таже поем тропари три от двунадесяти, повторяюще я. Глаголем же первый без стиха, тако бо творим и в прочих часех в первый тропарь. Во вторый же, глаголет наченший лик стих, и поет и. Таже паки другий лик стих, и поет и той и. Третий же глаголем на Славу, и на И ныне.

Затем поем три тропаря из двенадцати, повторяя их дважды.

Стихира самогласна перваго часа, глас 8:

Стихиры первого часа, глас 8.

Днесь церковная завеса / на обличение беззаконных раздирается, / и солнце лучи своя скрывает, / Владыку зря распинаема.

В сей день завеса храма / во обличение беззаконным разрывается, / и солнце лучи свои скрывает, / Владыку видя распинаемым. (2)

И паки туюже другий лик. Таже глаголет стих первый лик: Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным?

Стих: Для чего разъярились язычники / и народы замыслили тщетное? Пс 2:1

И поем настоящий тропарь: Яко овча на заколение / веден был еси, Христе Царю, / и яко агнец незлобивый / пригвоздился еси Кресту, от беззаконных мужей, / грех ради наших, Человеколюбче.

Как овца на заклание / Ты веден был, Царь Христос, / и, как кроткий агнец, пригвожден был ко Кресту преступными людьми / за грехи наши, Человеколюбец.

Стих: Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его.

Стих: Предстали цари земные и князья собрались вместе / против Господа и против Помазанника Его. Пс 2:2

Читайте так же:  Молитва Святым киру и Иоанну

И поет паки и другий лик тойже стих. Таже первый лик.

Как овца на заклание:

Видео (кликните для воспроизведения).

Слава: Емшим Тя беззаконным, / претерпевая, сице вопиял еси, Господи: / аще и поразисте Пастыря, / и расточисте дванадесять овец, ученики Моя, / можах вящши, нежели дванадесяте легеонов представити Ангелов. / Но долготерплю, да исполнятся, / яже явих вам пророки Моими, / безвестная и тайная: / Господи, слава Тебе.

Слава: К схватившим Тебя преступникам / Ты, все терпя, так взывал Господи: / “Хотя вы и поразили Пастыря / и рассеяли двенадцать овец, учеников Моих, / Я мог бы выставить более двенадцати легионов Ангелов. / Однако Я являю долготерпение, / чтобы исполнилось то, что открыл Я вам через пророков Моих, / сокрытое и тайное”. / Господи, слава Тебе! (2)

И ныне: паки тойже.

И ныне: К схватившим Тебя преступникам:

Прокимен пророчества, глас 4:

Прокимен, глас 4

Сердце его / собра беззаконие себе. Стих: Блажен разумеваяй на нища и убога.

Сердце его / собирало себе беззаконие. Стих: Блажен помышляющий о нищем и бедном. Пс 40:7Б, 2А

Пророчества Захариина чтение:
[Глава 11, ст. 10 – 13]

Пророчества Захарии чтение

Тако глаголет Господь: прииму жезл Мой добрый, и отвергу его, еже разорити завет Мой, егоже завещах ко всем людем. И разорится в день оный, и уразумеют хананеи овцы хранимыя Мне, зане слово Господне есть. И реку к ним: аще добро пред вами есть, дадите мзду Мою, или отрецытеся: и поставиша мзду Мою тридесять сребреник. И рече Господь ко мне: вложи я в горнило, и смотри аще искушено есть, имже образом искушен бых о них. И приях тридесять сребреник, и вложих их в храм Господень в горнило.

Так говорит Господь: Возьму жезл Мой прекрасный и отвергну его, чтобы уничтожить завет Мой, который заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в день тот, и познают Хананеи, овцы, хранимые для Меня, что это – слово Господне. И скажу им: “Если это хорошо в глазах ваших, то дайте плату Мою, или откажите”. И они назначили плату Мою – тридцать сребренников. И сказал Господь мне: “Опусти их в горнило, – и Я посмотрю, подлинно ли оно, так же, как Я был испытан за них!” И взял я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень, в горнило, [как указал мне Господь]. Зах 11:10–13

Таже Апостол к Галатом,
зачало 215, от полу:

Апостол. Послание к Галатам,
зачало 215Б

Братие, мне да не будет хвалитися, токмо о Кресте Господа нашего Иисуса Христа, Имже мне мир распяся, и аз миру. О Христе бо Иисусе ни обрезание что может, ни необрезание, но нова тварь. И елицы правилом сим жительствуют, мир на них и милость, и на Израили Божии. Прочее труды да никтоже ми дает: аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, со духом вашим, братие, аминь.

Братья, чтобы я похвалился, да не будет, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я – для мира. Ибо ни обрезание ничего не значит, ни необрезание, но новая тварь. И на всех, которые будут поступать по этому правилу, мир на них и милость, и на Израиля Божия! Отныне пусть никто не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья, аминь. Гал 6:14–18

Таже Евангелие от Матфеа,
зачало 110:

Евангелие от Матфея,
зачало 110А

Таже: Стопы моя направи по словеси Твоему и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи мя оправданием Твоим.

Стопы мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим. Пс 118:133–135

Да исполнятся уста моя хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое.

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё. Пс 70:8

Трисвятое и по Отче наш: Священник: Яко Твое есть Царство:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь.

Час Третий

Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю: прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От Лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видита правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя еси, Боже, приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй уповаюшия на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока; в крове крилу Твоею покрыеши мя, от лица нечестивых, острастших мя. Врази мои душу мою одержаша, тук свой затвориша; уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклонити на землю. Объяша мя яко лев готов на лов, и яко скимен, обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я, и запни им: избави душу мою от нечестиваго, оружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишася сынов, и оставиши останки младенцем своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей.

Читайте так же:  Молитва при освящении машины Святой водой

Псалом 24

Псалом 50

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Тропарь дня

(О чтении тропарей на часах см. выше в последовании 9-го часа)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.

[Если Великий пост — настоящий тропарь, глас 6:

Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Стих 1: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Стих 2: Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.]

Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших; Бог наш, Бог спасати.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Кондак праздника

(О чтении кондаков на часах см. выше в последовании 9-го часа)

[Если пост, или нет кондака, читаем эти тропари, глас 8-й:

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Скорое и известное даждь утешение рабом Твоим, Иисусе, внегда унывати духом нашим, не разлучайся от душ наших в скорбех, не удаляйся от мыслей наших во обстояниих, но присно нас предвари, приближися нам, приближися везде Сый, якоже со Апостолы Твоими всегда еси, сице и Тебе желающым соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим Всесвятаго Духа Твоего.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Надежда, и предстательство и прибежище христиан, необоримая стена, изнемогающим пристанище небурное Ты еси, Богородице Пречистая; но яко мiр спасающая непрестаннною Твоею молитвою, помяни нас, Дево Всепетая.]

Господи, помилуй. (40 раз)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним, благослови отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Молитва святого Мардария

Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе, Едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго, и имиже веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего; яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Первый час

Начало Перваго часа

Глаголет псаломщик: Аминь.

Приидите, поклонимся… (трижды, и поклоны три).

Псалом 5

Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое. Воньми глас молитвы моея. Царю мой и Боже мой. Яко к Тебе помолюся Господи, заутра услыши глас мой. Заутра предстану Ти, и узриши мя, яко Бог не хотя беззаконие Ты еси. Не приидет к Тебе лукавнуяи, не пребудут же законопреступницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся творящия беззаконие, погубиши вся глаголющия лжу. Мужа крови и льстива гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоея, вниду в дом Твой. Поклонюся к церкви святей Твоей, во страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради, исправи пред Собою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно. Гроб отверст гортань их, языки своими льщаху: суди им Боже. Да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрини я, яко прогневаша Тя, Господи. И возвеселятся вси уповающии на Тя, во веки возрадуются и вселишися в них. И похвалятся о Тебе любящии имя Твое, яко Ты благословиши праведника. Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас.

Псалом 89

Господи, прибежище бысть нам в род и род. Прежде даже горам не быти, и создатися земли и вселенней, от века и до века Ты еси. Не возврати человека во смирение и рекл еси: обратитеся сынове человечестии. Яко тысяща лет пред очима Твоима Господи, яко день вчерашнии, иже мимо иде, и стража нощная. Уничижения их еще будут. Утро яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим, и яростию Твоею смутихомся. Положил еси беззакония наша пред Собою, век наш в просвещение лица Твоего. Яко вси дние наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом. Лета наша яко паучина паучахуся, дние лет наших, в них же седмьдесят лет. Аще ли же в силах, осмьдесят лет; и множае их труд и болезнь. Яко прииде кротость на ны, и накажемся. Кто свесть державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести; Десницу Твою тако скажи ми, и окованныя сердцем в мудрости. Обрати Господи, доколе; и умолен буди на рабы Своя. Исполнихомся заутра милости Твоея Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наша возвеселихомся, задни в няже смирил ны еси; и лета в няже видехом злая. И призри на рабы Своя, и на дела Твоя и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.

Читайте так же:  Молитва за родную сестру

Псалом 100

Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца моего, посреде дому моего. Не предлагах пред очима моима вещь законопреступну, творящия преступление возненавидех. Не прильпе мне сердце лукаво, уклоняющагося от мене лукаваго не познах. Оклеветающаго тай искреняго своего, сего изгонях. Гордым оком и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли, посаждати их с собою. Ходяи по пути непорочну, сей ми служаше; не живяше посреде дому моего, творяи гордыню. Глаголяи неправедная, не исправляше пред очима моима. Во утрия избивах вся грешныя земли, потребити от града Господня вся делающия беззаконие.

Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи помилуй (трижды). Слава, тропарь дню или святому. И ныне, Богородичен: Что Тя наречем…

Аще ли же пост, поем на глас 6: Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой (трижды), и поклоны три.

Стих: Яко к Тебе помолюся, Господи…

Стих: Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое…

Слава, и ныне, Богородичен: Что Тя наречем, О! Обрадованная? Небо, яко восияла еси Солнце правде. Рай, яко возрастила еси Цвет нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна, Чистая; Матерь, яко имела еси на руку Сына всех Бога. Того моли спастися душам нашим.

Аще ли пост, сия два тропари поем по трижды: Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не одолеет ми всяко беззаконие, избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим.

Да исполнятся уста моя похвалы, яко да воспою славу Твою, весь день велелепоту Твою.

Трисвятое. И по Отче наш… кондак святому, или дневи. Господи помилуй 40.

Таже, молитва Великаго Василия: Иже на всяко время, и на всяк час, на небеси и на земли, покланяемыи и славимыи, Боже Благии, долготерпеливе и многомилостиве; Иже праведники любя и грешных милуя; Иже всех зовыи ко спасению, обещания ради будущих благ; сам Господи, приими молитвы наша в час сий, и в благости исправи живот наш, к заповедем Твоим. Душа наша освяти, и телеса очисти, помышления исправи, и мысли очисти, разум уцеломудри и истрезви, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, и душевных страстей, и огради нас святыми ангелы Твоими, яко да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем во единство веры, и в разум неприкосновенныя Ти славы, яко благословен еси во веки, аминь.

Таже, Господи помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим, и славнейшую воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон). Именем Господним благослови, отче. За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.

Иерей глаголет: За молитв святых отец наших… И мы глаголем: Аминь. Таже молитва: Христе, Свете истинный… И конечный отпуст.

Аще ли пост, по Отче наш, глаголются тропари сия, глас 4. Скоро предвари, даже не поработимся, врази бо хулят Тя, и претят нам, Христе Боже. Но порази Крестом Своим борющихся с нами, да разумеют, колико может православных вера, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Слава: Премудрости наставниче, и смыслу давче, немудрым наказателю, и нищим защитителю, утверди и вразуми сердце мое, Владыко. Ты даждь ми слово, еже отчее единородное Слово: се бо устнама моима не возбраню, еже звати Ти: Милостиве, помилуй мя падшаго.

И ныне: Преславную Христову Матерь, и святых ангел святейшу, немолчно воспоем сердцем и устнами, Богородицу Тя исповедающе, яко воистину рождьшую нам Бога воплощена, и молящуюся непрестанно о душах наших.

Господи помилуй 40. Иже на всяко время… Господи помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим… (поклон великий). Именем Господним благослови, отче. За молитв святых отец наших… Аминь. И творим великия поклоны, с молитвою святаго Ефрема. И прочих 12 метаний. И паки вышеписаную молитву: Господи и Владыко животу моему… всю до конца. И поклон един. Посем, Трисвятое. И по Отче наш… Господи помилуй 12.

И молитва: Христе Свете истинныи, иже просвещая и освещая всякаго человека грядущаго в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего Господи, яко да в нем ходяще, узрим свет неприкосновенныя Ти славы, исправи стопы наша, к деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Ти Матере, и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки, аминь. Таже, обычный отпуст дня того, и настоящаго святаго.

Первый час молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here