Молитвы староверов читать

Полное описание: Молитвы староверов читать - в детальных подробностях для наших читателей.

Утренние и вечерние молитвы

Утренние и вечерние молитвы

  • Опубликовано 26.06.2017

Утром, проснувшись, еще на постели перекрестись с молитвою:

Го́споди (на голову), Ису́се Христе́ (на живот), Сы́не Бо́жии (на правое плечо), поми́луй мя гре́шнаго (-ую) (на левое плечо).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон).
Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон).
Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Досто́йно есть, я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дице, при́сно блаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую вои́стину серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем (земной поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху (поклон).
И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).
Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Отпуст: Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и свята́го а́нгела моего́ храни́теля, и все́х ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец, ами́нь (земной поклон без кре́стнаго зна́мения).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон). Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон). Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Эти молитвы называются «семипоклонным началом», или «приходными и исходными поклонами», они совершаются в начале и в конце всякого молитвенного правила.

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

На вечерней молитве трижды с крестным знамением говори*:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди (трижды).

Молитва св. Макария Великого:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю (поклон), но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ (поклон), да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).*

* читается только вечером

Перекрестись и читай:

Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, Иже везде́ сы́и и вся исполня́я, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Далее читается «Трисвятое и по Отче наш»

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Святы́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (поклон, трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша. Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша. Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша. Имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

О́тче на́ш, Иже еси́ на́ небесех. Да святи́тся и́мя Твое́. Да прии́дет царствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси и на земли́. Хлеб наш насу́щныи даждь нам днесь. И оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим. И не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди поми́луй (12 раз).

* От сна́ воста́в, благодарю́ Тя, Всесвята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вася на мя гре́шнаго и лени́ваго раба Твоего́, и не погуби́л еси́ мене́ со беззако́нии мои́ми, но человеколю́бствова. И в неча́янии лежа́ща воздви́же мя у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́ непобеди́мую. И ны́не, Влады́ко, Бо́же Пресвяты́и, просвети́ о́чи се́рдца моего́ и отве́рзи ми устне́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем. Воспева́ти же и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

* Вечером молитва «От сна востав» не читается, а после 12 раз «Господи помилуй» читаем:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Далее как утром, так и вечером читай:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон).
Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Го́споду Ису́су Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

Псалом 50-ый:

Далее, оградив себя кре́стным зна́мением, читай Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода, Иcу́ca Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от́ Бога и́стинна, рожде́на, а не сотворе́на, единосу́щна Отцу́, Им же вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от́ Дyxa Свя́та и Мари́и Де́вы вочелове́чьшася. Распя́таго за ны при Понти́йстем Пила́те, страда́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тии день по писа́ниих. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́ же ца́рствию несть конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода и́стиннаго и Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. И во еди́ну святу́ю собо́рную и апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвым. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся, обра́дованная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душа́м на́шим (трижды с поклонами).

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждьшая всех святы́х святе́йшее Сло́во, ны́нешнее приноше́ние прие́мши, от вся́кия напа́сти изба́ви всех и гряду́щия изми́ му́ки, вопию́щия ти, аллилу́ия (трижды с поклонами земными).

Непобеди́мая и боже́ственная сила Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, не оста́ви мя гре́шнаго, упова́ющаго на тя́ (поклон).

Пресвята́я Влады́чице моя Богоро́дице, поми́луй мя, и спаси́ мя, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Вся́ небе́сныя си́лы, святи́и а́нгели и арха́нгели, херуви́ми и серафи́ми, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, поми́луй мя и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бóгу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че Госпо́день, поми́луй мя, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Читайте так же:  Молитва о здоровье и счастье дочери

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии и вси́ святи́и, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

После молись по три раза с поклонами молитвы:

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва тебе́.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй мя гре́шнаго.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

Святи́и арха́нгели и а́нгели, моли́те Бо́га о мне́ гре́шнем.

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святы́и сла́вныи проро́че Илие́, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и праотцы́, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и проро́цы, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии апо́столи и евангели́сти: Матфе́е, Ма́рко, Луко́ и Иоа́нне Богосло́ве, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии верхо́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вели́ции три́е святи́телие: Васи́лие Вели́кии, Григо́рие Богосло́ве и Иоа́нне Златоу́сте, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́телю Христо́в Нико́лае, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Преподо́бне О́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о мне́ гре́шнем.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нней, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вси, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому хочешь, а также епитимию. Потом молись о здравии родителей, родственников и близких.

Потом помолись за упокой родителей и близких, за духовных отцов и за кого имеешь усердие, по три раза произнося с поклонами:

Поко́й, Го́споди, душа́ усо́пших раб твои́х (поклон, затем называй имена).
И ели́ка в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон).
Ве́чныя му́ки изба́ви (поклон).
Небе́сному ца́рствию прича́стники учини́ (поклон).
И душа́м на́шим поле́зное сотвори́ (поклон).

Заканчивая молитвы, говори:

Го́споди, или сло́вом, или де́лом, или помышле́нием согреши́х во всей жи́зни мое́й, поми́луй мя и прости́ мя, ми́лости Твоея́ ра́ди (поклон земной).

Все́ упова́ние мое́ к Тебе́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя во Свое́м Си кро́ве (поклон земной).

Упова́ние ми Бо́г, и прибе́жище мое́ Христо́с, и покрови́тель ми есть Дух Святы́и (поклон земной).

Досто́йно есть (всю молитву и поклон земной).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху (поклон).

И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко благ и человеколю́бец, ами́нь.

И, наклонившись до земли, читай:

Видео (кликните для воспроизведения).

Осла́би, оста́ви, отпусти́, Бо́же, согреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, и я́же в ве́дении и не в ве́дении, и я́же во уме́ и в помышле́нии, я́же во́ дни и в нощи́, вся́ ми прости́, я́ко бла́г и человеколю́бец. Ами́нь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим бла́го сотвори́, бра́тиям и все́м сро́дником на́шим, и́же и уедини́вшимся, да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

В боле́знех су́щия посети́ и исцели́, в темни́цах су́щих свободи́, по вода́м пла́вающим прави́тель бу́ди и и́же в путе́х ше́ствующим испра́ви и поспеши́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и плене́нныя бра́тию на́шу, единове́рных правосла́вныя ве́ры, и изба́ви их вся́каго зла́го обстоя́ния (поклон).

Поми́луй, Го́споди, да́вших нам ми́лостыню и запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, прости́ их и поми́луй (поклон).

Поми́луй, Го́споди, тружда́юшихся и служа́щих нам, ми́лующих и пита́ющих нас, и да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

Помяни́, Го́споди, пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу и всели́ их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и на́шу ху́дость и убо́жество и просвети́ наш ум све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́ и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь (поклон).

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом. По окончании молитв возьми в руку свой крест и, ограждаясь им, говори:

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, благослови́ и освяти́, и сохрани́ мя си́лою Живоно́снаго Креста́ Твоего́.

После этого целуй крест. Вечером, перед сном читаем молитву Кресту (перекрестись):

Да воскре́снет Бог, и разы́дутся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менающихся кре́стным зна́мением, и да возвесели́мся реку́ще: ра́дуися Кре́сте Госпо́день, прогоня́я бе́си си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Ису́са Христа́, во а́д соше́дшаго и попра́вшаго си́лу дия́волю, и да́вшаго нам Крест Свой Честны́и на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, пречестны́и и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми с пресвято́ю госпоже́ю Богоро́дицею и со все́ми святы́ми небе́сными си́лами, всегда́, и ны́не и при́сно, и во́ веки веко́м, ами́нь.

Читайте так же:  Почему при молитве слезы

Чем молитвы православных отличаются от молитв старообрядцев

Старообрядчество для большинства из нас – явление экзотическое. А между тем, именно таким было русское православие до середины XVII века. Сейчас термином «старообрядчество» («древлеправославие») называют общность различных течений и «согласий», отрицающих реформу патриарха Никона, предпринятую им в правление Алексея Михайловича и с его одобрения. Суть этой реформы заключалась в основном в унификации богослужебного устава русской церкви с греческой. Одной из причин необходимости такой унификации считают, в том числе, накопившиеся за столетия ошибки переписчиков, однако никаких догматических и богословских нововведений реформа не предполагала – касалась она не вопросов веры, а лишь формальной стороны богослужения. Однако именно эта формальная сторона, в частности – изменения в текстах некоторых молитв (так называемая «книжная справа») для многих и стала камнем преткновения.

Символ веры

Один из важнейших для христиан текстов – Символ веры, принятый в IV веке на Первом Вселенском Соборе. В нём кратко изложены основные догматические утверждения христианского учения. Однако, как и любой перевод, тем более – рукописный, в русском варианте он содержал в себе разночтения. Так, например, восьмой член Символа в богослужебных сборниках был переведён по-разному: «и в Духа Святаго, Истиннаго Животворящаго», «и в Духа Святаго, Господа, Истиннаго и Животворящаго».

Ещё в середине XVI Стоглавый собор постановил, что употребление слов «Господь» и «истинный» в этом тексте избыточно, однако не определил, какое именно нужно употреблять. Согласно реформе Никона, решено было оставить слово «Господь»: «и в Духа Святаго, Господа Животворящаго». Старообрядцы же не приняли этого исправления, обвиняя никониан, что те не признают Святого Духа истинным Господом. В текст Символа веры были внесены и другие незначительные исправления чисто грамматического характера, которые, однако вызвали ожесточённое неприятие приверженцев старого обряда.

Молитвы и возглашения

Подобного рода изменения были внесены во многие тексты богослужений, например, в «Херувимскую песнь». Сейчас этот текст по-церковнославянски выглядит так: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми». В старой редакции было: «Трисвятую песнь приносяще, всякую ныне житейскую отвержим печаль», «Яко Царя всех подымлюще, ангельскими невидимо дароносима чинми». То есть, как видно, незначительные изменения коснулись пяти слов.

Согласно реформе, принятое прежде двойное возглашение «аллилуии» (в переводе – «хвалите Бога»), заменялось на тройное, как символ догмата о Троице («Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже»). Старообрядцы же полагают, что двойное возглашение и «слава Тебе, Боже» уже является символом догмата, потому как «слава Тебе, Боже» и «Аллилуиа» – синонимы.

Незначительные изменения внесла реформа и в главную великопостную молитву – Ефрема Сирина. Нынешний текст её таков: «Господи и Владыко живота (жизни) моего, дух праздности, уныния, любоначалия (властолюбия) и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко Благословен еси во веки веков.»

Дореформенный текст выглядел иначе – в первой строке вместо греха властолюбия стоял грех сребролюбия. Вероятно, это не случайно – именно из среды старообрядцев вышло знаменитое сословие русского купечества. Старообрядцы были вынуждены искать финансовой независимости, заниматься предпринимательством, ибо это давало им определённую автономность от преследующего их государства. Именно сочетание фанатичной набожности и предприимчивой деловитости было характерной чертой русского купца. Видимо, поэтому для них гораздо более очевидной была опасность впасть в грех сребролюбия, чем властолюбия.

Знаменательными для старообрядческой молитвы вещественными деталями являются лестовка и подручники. Лестовка (от слова «лествица», что значит — «лестница») – аналог чёток, также употребляющийся для совершения Иисусовой молитвы. Лестовка была распространена повсеместно в древней Руси, но в наше время сохранилась в основном в старообрядческой среде. Сделана она не в виде бусин, как привычные нам чётки, а в виде своеобразной мягкой лесенки, символизирующей духовное восхождение. Подручники же – небольшие тонкие квадратные подушечки или стёганые подстилки для головы и рук, которые используются при «метаниях» — земных поклонах, которых в старообрядческом богослужении весьма много. На лицевой стороне подручника обычно нашит орнамент в виде квадратов и кругов, число и расположение которых символично.

В чем отличие молитвы старообрядцев от молитв православных

Старообрядчество для большинства из нас – явление экзотическое. А между тем, именно таким было русское православие до середины XVII века. Сейчас термином «старообрядчество» («древлеправославие») называют общность различных течений и «согласий», отрицающих реформу патриарха Никона, предпринятую им в правление Алексея Михайловича и с его одобрения. Суть этой реформы заключалась в основном в унификации богослужебного устава русской церкви с греческой. Одной из причин необходимости такой унификации считают, в том числе, накопившиеся за столетия ошибки переписчиков, однако никаких догматических и богословских нововведений реформа не предполагала – касалась она не вопросов веры, а лишь формальной стороны богослужения. Однако именно эта формальная сторона, в частности – изменения в текстах некоторых молитв (так называемая «книжная справа») для многих и стала камнем преткновения.

Символ веры

Один из важнейших для христиан текстов – Символ веры, принятый в IV веке на Первом Вселенском Соборе. В нём кратко изложены основные догматические утверждения христианского учения. Однако, как и любой перевод, тем более – рукописный, в русском варианте он содержал в себе разночтения. Так, например, восьмой член Символа в богослужебных сборниках был переведён по-разному: «и в Духа Святаго, Истиннаго Животворящаго», «и в Духа Святаго, Господа, Истиннаго и Животворящаго».

Читайте так же:  Молитва на очищение офиса

Ещё в середине XVI Стоглавый собор постановил, что употребление слов «Господь» и «истинный» в этом тексте избыточно, однако не определил, какое именно нужно употреблять. Согласно реформе Никона, решено было оставить слово «Господь»: «и в Духа Святаго, Господа Животворящаго». Старообрядцы же не приняли этого исправления, обвиняя никониан, что те не признают Святого Духа истинным Господом. В текст Символа веры были внесены и другие незначительные исправления чисто грамматического характера, которые, однако вызвали ожесточённое неприятие приверженцев старого обряда.

Молитвы и возглашения

Подобного рода изменения были внесены во многие тексты богослужений, например, в «Херувимскую песнь». Сейчас этот текст по-церковнославянски выглядит так: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми». В старой редакции было: «Трисвятую песнь приносяще, всякую ныне житейскую отвержим печаль», «Яко Царя всех подымлюще, ангельскими невидимо дароносима чинми». То есть, как видно, незначительные изменения коснулись пяти слов.

Согласно реформе, принятое прежде двойное возглашение «аллилуии» (в переводе – «хвалите Бога»), заменялось на тройное, как символ догмата о Троице («Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже»). Старообрядцы же полагают, что двойное возглашение и «слава Тебе, Боже» уже является символом догмата, потому как «слава Тебе, Боже» и «Аллилуиа» – синонимы.

Незначительные изменения внесла реформа и в главную великопостную молитву – Ефрема Сирина. Нынешний текст её таков: «Господи и Владыко живота (жизни) моего, дух праздности, уныния, любоначалия (властолюбия) и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко Благословен еси во веки веков.»

Дореформенный текст выглядел иначе – в первой строке вместо греха властолюбия стоял грех сребролюбия. Вероятно, это не случайно – именно из среды старообрядцев вышло знаменитое сословие русского купечества. Старообрядцы были вынуждены искать финансовой независимости, заниматься предпринимательством, ибо это давало им определённую автономность от преследующего их государства. Именно сочетание фанатичной набожности и предприимчивой деловитости было характерной чертой русского купца. Видимо, поэтому для них гораздо более очевидной была опасность впасть в грех сребролюбия, чем властолюбия.

Знаменательными для старообрядческой молитвы вещественными деталями являются лестовка и подручники. Лестовка (от слова «лествица», что значит — «лестница») – аналог чёток, также употребляющийся для совершения Иисусовой молитвы. Лестовка была распространена повсеместно в древней Руси, но в наше время сохранилась в основном в старообрядческой среде. Сделана она не в виде бусин, как привычные нам чётки, а в виде своеобразной мягкой лесенки, символизирующей духовное восхождение. Подручники же – небольшие тонкие квадратные подушечки или стёганые подстилки для головы и рук, которые используются при «метаниях» — земных поклонах, которых в старообрядческом богослужении весьма много. На лицевой стороне подручника обычно нашит орнамент в виде квадратов и кругов, число и расположение которых символично.

Богослужебные книги и молитвенный устав

Нет каких-либо точных, канонически утвержденных правил совершения домашнего богослужения. Однако, в нашем случае, при большом удалении от храма следует использовать любую возможность приблизить домашнее богослужение к церковному. Делать это нужно, разумеется, сообразуясь со своими силами, знаниями и по совету духовного отца.

Старообрядческий молитвенник

Людям, недавно пришедшим в Церковь, не имеющим книг и не умеющим читать по-славянски, следует выучить наизусть основные молитвы: Исусову молитву, «Отче наш», «Достойно есть», «Трисвятое». При помощи этих молитв и поклонов можно исполнять домашнее правило или даже весь дневной богослужебный круг. Устав исполнения службы поклонами и молитвами имеется в книге Молитвенник, изданной старообрядческой Митрополией. При отсутствии такой книги можно спросить о порядке чтения указанных молитв и поклонов у любого старообрядческого священно- и церковнослужителя. Количество молитв и поклонов домашнего правила лучше обсудить с духовным отцом, который знает уровень вашей духовной и физической подготовки.

Немного о домашнем молитвенном уставе

Несколько более сложной задачей представляется домашнее богослужение по особым богослужебным книгам. Опыт показывает, что в домашних условиях практически невозможно воссоздать полный ежедневный круг богослужения, однако исполнение церковного богослужения по воскресным дням и крупным праздникам представляется вполне осуществимой задачей. Для полноценного богослужения (т. е. вечерня, павечерница, утреня, часы и обедница) необходимы определенные познания в области Устава и полный комплект богослужебной литературы. Большим подспорьем в этом вопросе могут стать специализированные богослужебные календари, издаваемые разными старообрядческими согласиями. Там имеются простые и понятные указания о проведении богослужения в тот или иной праздник.

Старообрядческий календарь

В случае отсутствия каких-либо богослужебных книг возможна замена частей богослужения кафизмами или канонами. Для таких служб, как Часы и канон в воскресный или праздничный день, достаточно иметь книгу Часослов и сборник канонов, поэтому в удалении от храма они могут читаться в полном виде. Также в условиях домашней молитвы допустимо заменять пение чтением.

По большому счету, домашнее богослужение может приблизиться к монастырскому, исполняемому либо по Иерусалимскому (с использованием богослужебных книг), либо по скитскому Уставу (с заменой частей богослужения чтением Псалтыри, Исусовой молитвой или поклонами). Бывает и так, что в домашней молитве проще следовать требованиям церковного Устава, чем в приходском храме. Скажем, если в храмах установилась сравнительно недавняя традиция совершать Утреню вечером, то никто не мешает дома следовать требованиям Устава и молиться Утреню как и положено — утром. Также можно следовать указаниям устава относительно времени совершения других служб, которые на приходах, ради удобства верующих, проходят в иное время.

Читайте так же:  Молитвы Иоанну Сочавскому на торговлю православный мир

Основные книги для домашней молитвы: Псалтырь, Часослов, Часовник, Шестоднев

Практическим минимумом для домашней молитвы является книга Псалтырь. Святитель Василий Великий писал о Псалтыри:

Ни кие же бо иныя книги тако Бога славят, якоже Псалтырь… она… и за весь мiр Бога молит.

Отцы Церкви, как и современные исследователи, сходятся во мнении, что ни в одной другой книге Библии не раскрыт так полно религиозный духовный опыт Ветхого Завета, как в Псалтыри; так и никакая книга Ветхого Завета не играет столь большой роли в жизни Церкви Христовой, как собрание псалмов. Действительно, из Псалмов и их перефразировок состоят большинство частей и элементов богослужения: вечерня, павечерница, полунощница, Часы, Прокимны и т. п. В современных старообрядческих издательствах в последние годы издано несколько вариантов Псалтыри, также нетрудно приобрести издания единоверческой и старообрядческой дореволюционной печати. Псалтырь можно использовать для молитвы за все части богослужения дневного круга. В большинстве изданий Псалтыри также содержатся устав пения Псалтыри, краткие указания о поклонах и другая богослужебная информация. Также можно встретить наиболее распространенные каноны: за болящих, за творящих милостыню (т. е. за благодетеля), за единоумершего, за умерших.

Псалтырь

Второй по значимости для домашнего и, пожалуй, важнейшей книгой для церковного богослужения является Часослов. В этой книге содержатся все неподвижные части дневного богослужебного круга: вечерня, великая, средняя и малая павечерницы, повседневная, субботняя и воскресная полунощницы, утреня, часы с почасиями, а также тропари и кондаки — элементы праздничных песнопений на разные дни года. Однако, имея один Часослов, полноценно можно молиться только часы, павечерницу и полунощницу. Для того, чтобы можно было молиться другие службы, нужны дополнительные книги.

Своеобразной разновидностью Часослова является редкая ныне книга — Следованная псалтырь. В ее состав входят неподвижные части богослужения из Часослова, Псалтырь и толкования на избранные псалмы.

Книга Часовник — это, наоборот, наиболее сжатый вариант Часослова.

Часовник

Тексты богослужений, напечатанные в Часовнике, часто идут не «по ряду», то есть непрерывно, а с пропусками, обозначенными указаниями на другие книги. Зато Часовник имеет две редкие службы: воскресный вариант утрени и вечерни шестого гласа с Евангелием, каноном и необходимыми стихерами, и «службу по вся дни ко Господу нашему Исусу Христу», которую можно молиться в любой день. Эти службы, можно сказать, специально адаптированы к домашнему богослужению, позволяют молиться при отсутствии иных книг.

Следующая по важности книга келейного богослужения — Шестоднев. Эта книга является частью более обширной богослужебной книги Октай. В Шестодневе собраны воскресные службы всех восьми гласов, повседневные чтения Апостола и Евангелия, воскресные кондаки и икосы. С помощью Шестоднева можно служить полное богослужение в воскресные дни.

Богослужебные книги: Триодь постная и цветная, Минеи, Апостол, Евангелие и Библия

Триодь постная, Триодь цветная и двенадцать томов Месячных миней содержат изменяющиеся части богослужения: каноны праздникам и святым, тропари и кондаки, стихеры. Полный комплект этих книг редко используется в домашнем богослужении по причине большой громоздкости такой богослужебной библиотеки — 14 крупноформатных книг. Эти книги используются во время богослужения в храме. Приобретать эти книги имеет смысл в случае создания общественной моленной со специально отведенным для этих целей помещением. В домашних условиях лучше приобрести Праздничную и Общую минеи. Первая книга содержит подвижные части служб двунадесятым и другим большим праздникам, а вторая — особые каноны, стихеры и тропари, которые можно использовать при богослужении любому святому.

Также в домашнем обиходе широко используются разные сборники молебных канонов праздникам и избранным святым. Чтение таких канонов не требует особых знаний церковного устава и поэтому может быть рекомендовано для домашней молитвы любому христианину. Обязательными для богослужения и домашнего чтения являются книги Апостол, Евангелие и Библия (Острожского издания Ивана Федорова).

Евангелие напрестольное и Библия Острожская

Что выбрать, богослужение по книгам или поклоны с чтением Исусовой молитвы?

Есть мнение, что в современной домашней молитве ежедневное правило и праздничное богослужение можно заменять поклонами с чтением Исусовой молитвы. Действительно, для начинающих, немощных или не имеющих средств для приобретения книг поклоны могут стать хорошей заменой полноценного богослужения. Остальные же, по возможности, должны стремиться к приобретению богослужебных книг. В наши дни они издаются многими старообрядческими издательствами и имеются в достатке. Молитва по ним помогает в понимании церковного богослужения и догматов веры, заложенных в богослужение отцами Церкви, внутренне дисциплинирует человека, расширяет церковные познания, приносит большую духовную пользу.

Молитвы староверов читать

Предлагаем Вашему вниманию избранные работы участников конкурса «Вера и религия в современной России», не вошедшие в итоговый сборник, но отмеченные модераторами и кураторами проекта.

Автор работы — Павел Александрович Кузьминых, студент IV курса богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Работа была написана в 2013 году, по результатам участия в экспедиции летом 2012 года (совместно с Н.В. Литвиной, с.н.с. Архива РАН, и О.Б. Христофоровой, кандидатом культурологии, докторантом ИВГИ РГГУ). Специфика исследования состоит в том, что оно находится на стыке трёх научных дисциплин – религиоведения, литургического богословия и этнографии.

Верхокамье как историко-культурный регион.

Исследуемый регион географически расположен в Западном Предуралье, на Верхнекамской возвышенности. Топоним Верхокамье «приобрел широкую известность в исторических и художественных памятниках уже во второй четверти XVIII века» . В сответствии с современным административно-территориальным делением к Верхокамью можно отнести населенные пункты следующих районов – Верещагинского и Сивинского (Пермский край) и Кезского (Удмуртия). Расположение этих земель охватывает территорию примерно 60х60 км.

Верхокамье было открыто для научного сообщества летом 1973 года. Изучение с самого начала велось специалистами разных направлений – историками, археографами, музыковедами, фольклористами, лингвистами, этнографами. За десятки лет работы было выявлено свыше 2000 памятников кириллической письменности.

Читайте так же:  Когда читаю молитву плачу почему

Отряд экспедиции, в которой довелось участвовать, состоял из трех человек. В состав входили также Н.В. Литвина (с.н.с. Архива РАН) и О.Б. Христофорова (кандидат культурологии, докторант ИВГИ РГГУ). «В поле» участники экспедиции находились с 30 июня по 13 июля 2012 года. Было опрошено около 40 человек, в основном «соборных» (активных носителей традиции). Также участники экспедиции находились в качестве наблюдателей дважды на крещении староверов-беспоповцев, на службе старообрядцев белокриницкого согласия (на Иванов день), на соборном молении на память апостолов Петра и Павла (у беспоповцев). Материалы экспедиции зафиксированы на аудионосители (службы, интервью), фотоаппарат (почти 700 снимков), ежедневно велись записи полевого дневника.

Краткая история староверия в Верхокамье

Келейная молитва старовера-беспоповца

В области нашего исследования лежит практика именно соборных старообрядцев. Численность соборных как ядра общины весьма невелика – 5-10 человек. Иногда в одной деревне могут распологаться одновременно два собора – максимовский и дёминский (п. Северный Коммунар, с. Сепыч). В других местах – произошло либо слияние, либо там компактно проживают представители лишь одного согласия. Мирские осознают причастность к своей общине, но жить «по-соборному» стремятся немногие. Чаще всего «в собор» приходят после пенсионного возраста, «положить начал» – значит, полностью принять образ жизни, наполненный множеством регламентаций и запретов.

Путем интервьюирования информантов (староверов-соборных) были получены материалы, которые можно использовать в качестве источников по литургическому праксису верхокамских поморцев. Общая картина в схематичном виде представлена в таблице.

Как видно из вышеприведенной таблицы, практика совершения келейной молитвы у верхокамцев отличается разнообразием и инвариантностью (в зависимости от времени года, которое напрямую влияет на повседневный хозяйственный и бытовой уклад крестьянина-земледельца; по моделям совершения молитвенного культа и пр.). Однако можно сразу выделить, что первенствующее положение занимает традиция отправления службы по лестовке. Подобное «лествичное моление» встречается в древнерусских памятниках, предназначалось оно для келиотского типа богослужения для одного или нескольких монахов. История такого келейного правила (Исусова молитва по лестовке) «имеет свои корни в традициях древних отшельников, обитателей пустынь» .

Соборное моление верхокамских поморцев

В ходе экспедиции присутствовать на соборном богослужении у беспоповцев нам довелось один раз – в поселке Фабрика «Северный Коммунар» (Сивинский район Пермского края) на день памяти апостолов Петра и Павла, у дёминских старобрядцев. Можно вывести некоторые заключения, проиллюстрировав их отличительными особенностями верхокамского соборного типа совершения служб.

Во-первых, яркой особенностью соборных молений беспоповцев является отсутствие постоянного места для молитвы (часовни или молебного дома). Службы, совершаемые соборными в великие праздники или по случаю (поминки, новоселье и пр.), проходят в домах тех староверов (как соборных, так и мирских), которые пригласят к себе на молитву. Чаще мотивацией к приглашению служит вариант № 2, т.е. по какому-либо случаю.

Во-вторых, в контексте учения в среде беспоповцев о замирщении выделяется в богослужебном праксисе четкая дифференциация «соборные – мирские». Мирские на молении так же, как и соборные, могут активно участвовать в службе, а именно – петь, читать, творить поклоны, всё, кроме совершения крестного знамения, даже двуперстного(!). Правом креститься обладают только соборные, т.е. те, кто «под началом».

В-третьих, выявляя атрибутивные характеристики соборного (и келейного тоже) богослужения, можно прийти к заключению о предельной аскетичности традиционного верхокамского праксиса. Проявляется это в образе совершения молитвы (по лестовке), акционарных действиях (земные поклоны, стояние во время многочасовых богослужений), одежде участников богослужения и остальном.

Также из области паралитургических явлений имеет место быть в Верхокамье обязательная общинная трапеза по окончании молитвенного труда. Гастрономический рацион питания, конечно же, подчинен при этом ритму церковного календаря. Отличительной чертой «соборных» трапез является наличие множества яств (порой доходит до 10 блюд). Но пищу молельщики принимают исключительно из своих, маленького размера «соборных» чашек (у каждого – индивидуальная), которые после трапезы заворачиваются в полотенце и уносятся с собой.

Еще одним паралитургическим действием является пение духовных стихов по окончании службы. Функция духовного стиха – влияние молитвенной практики на исполнение духовных стихов – подтверждается музыковедческим исследованием .

Следует упомянуть об одном литургическом феномене, с которым призывали бороться в XVII веке «боголюбцы» из «кружка ревнителей древлего благочестия» и который сохранился как рудиментарная форма у верхокамских беспоповцев. Речь идет о многогласии – способе исполнения литургических текстов, при котором одна часть их выпевается, а другая – читается „втай“ (т.е. шепотом, про себя). В Верхокамье подобным образом читают канон.

Сначала поются ирмосы, затем одна чтица читает тропари канона втай, а остальные соборные в это же время поют молебные запевы (например, Святии апостоли Петре и Павле, молите Бога о насъ ).

Видео (кликните для воспроизведения).

Как видно, старообрядческая беспоповская практика Верхокамья насыщена разнородными элементами литургической реальности. Многие из этих элементов можно считать архаичными (многогласие, „чётная“ культура), некоторые впитали в себя традиционный пласт богослужебных текстов (как например, пение духовных стихов), отдельные феномены являются порождением уже Нового времени (хождение по домам), но и они заполнили свою нишу в конструкции обрядов и обычаев верховьев Камы.

Молитвы староверов читать
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here