Молитвы между кафизмами

Полное описание: Молитвы между кафизмами - в детальных подробностях для наших читателей.

Кафизма

Кафи́зма (греч. κάθισμα от греч. слова κάθημαι – сидеть) – богослужебный раздел книги Псалтирь (во время чтения которого на богослужении дозволяется сидеть).

В Псалтири выделено 20 кафизм примерно одинаковой длины, что важно для образования кафизмы, ведь при равной длине число псалмов в кафизмах может быть различным. Большее число псалмов содержит 18-ая кафизма, где их 15 (псалмы 119-133), а меньшее число – 17-я, содержащая только один 118 псалом, разделенный на 3 части и именуемый «Непорочны». Каждая кафизма поделена на три части. Каждая часть именуется статией (статия от греч. στασεις – глава, подраздел) или славой. Слава может включать в себя как один, так и несколько псалмов. Название слава восходит к славословию:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды).
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

В богослужебной практике принято чтецу произносить начало славословия: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, певцам середину, и чтецу конец: И ныне. «Такое разделение делается для того, чтобы теснее связать кафизму с молитвенным воззванием и чтобы внушить мысль, что чтец и хор наперерыв друг с другом славят Бога» (М. Скабалланович. Толковый Типикон).

Кафизмы и входящие в них славы с псалмами выглядят следующим образом:

Кафизма 1 Слава 2 Слава 3 Слава
Кафизма I . Псалмы 1-3 Псалмы 4-6 Псалмы 7-8
Кафизма II Псалмы 9-10 Псалмы 11-13 Псалмы 14-16
Кафизма III Псалом 17 Псалмы 18-20 Псалмы 21-23
Кафизма IV Псалмы 24-26 Псалмы 27-29 Псалмы 30-31
Кафизма V Псалмы 32-33 Псалмы 34-35 Псалом 36
Кафизма VI Псалмы 37-39 Псалмы 40-42 Псалмы 43-45
Кафизма VII Псалмы 46-48 Псалмы 49-50 Псалмы 51-54
Кафизма VIII Псалмы 55-57 Псалмы 58-60 Псалмы 61-63
Кафизма IX Псалмы 64-66 Псалом 67 Псалмы 68-69
Кафизма X Псалмы 70-71 Псалмы 72-73 Псалмы 74-76
Кафизма XI Псалом 77 Псалмы 78-80 Псалмы 81-84
Кафизма XII Псалмы 85-87 Псалом 88 Псалмы 89-90
Кафизма XIII Псалмы 91-93 Псалмы 94-96 Псалмы 97-100
Кафизма XIV Псалмы 101-102 Псалом 103 Псалом 104
Кафизма XV Псалом 105 Псалом 106 Псалмы 107-108
Кафизма XVI Псалмы 109-111 Псалмы 112-114 Псалмы 115-117
Кафизма XVII Псалом 118:1-72 Псалом 118:73-131 Псалом 118:132-176
Кафизма XVIII Псалмы 119-123 Псалмы 124-128 Псалмы 129-133
Кафизма XIX Псалмы 134-136 Псалмы 137-139 Псалмы 140-142
Кафизма XX Псалмы 143-144 Псалмы 145-147 Псалмы 148-150

Обычай сидения за псалмопением возник, когда за службами стали стараться в сутки или более читать всю Псалтирь. Поэтому для отдыха предписывается определенное чтение, о чем говорит уже Лаодикийский Собор: «не должно на службах соединять псалмы в один ряд, но в промежутке по каждом псалме бывать чтению». Кафизмы служат «отдыхом для тела и души молящихся от усердных молений – ектений и от множества торжественных песнопений» (Михаил Скабалланович. Толковый Типикон). Вследствие этого псалмы здесь читаются «с наименьшею торжественностью и в более спокойном положении тела, сидя» (там же). Иным типом псалмопения (например, шестопсалмием) христиане должны молиться «яко беседующе невидимому Богу», а кафизмы прослушивать как назидание и увещевание.

Молитвы между кафизмами

Рекомендации по келейному (домашнему) чтению Псалтири

Псалтирь не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Перед началом чтения кафизмы или нескольких кафизм:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Aминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Господи помилуй (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

На Славах:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
(здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения)

и ныне и присно и во веки веков. Аминь

После чтения кафизмы Трисвятое, тропари и молитва по кафизме

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Читайте так же:  Молитва на удачу с девушкой
Молитвы о здравии и упокоении на Славах

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Чтение псалмов в дни седмицы (в течении недели)

В воскресенье – Пс. 23

В понедельник – Пс. 47

В пятницу – Пс. 92

В субботу – Пс. 91

Псалмы, употребляемые на богослужениях и чтомые дома

Утреня: Начало: 19, 20. Шестопсалмие: 3, 37, 62, 87, 102, 142. Перед каноном: 50. Хвалительные псалмы: 148, 149, 150.

Часы: Первый: 5, 89, 100. Третий: 16, 24, 50. Шестой: 53, 54, 90. Девятый: 83, 84, 85.

Вечерня: Предначинательный: 103. “Блажен муж”: 1. На “Господи, воззвах”: 140, 141, 129, 116. В конце вечерни: 33 (только Великим постом).

Повечерие: 4, 6, 12, 69, 90, 142.

Перед причащением: 22, 33, 115.

Литургия: 102, 145.

Погребение: 118.

Молебны: о болящем: 70, благодарственный: 117, Новый год: 64, путешествующим: 120, просительный молебен: 142.

Молитвы по окончании 1-й кафизмы

Молитвы по окончании 1-й кафизмы (слушать):

КАФИЗМА 1

Поделиться:

Иконная мастерская

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

Видео (кликните для воспроизведения).

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством

 • Духовник хутора “Артемовский” Оренбургского казачьего войска принял участие в верстании казаков 30.09.2019
 • Воскресенский войсковой собор станицы Старочеркасской отметил 300-летний юбилей 30.09.2019
 • Казак и казачка ХКО “Бутырский” МОКО ЦКВ провели мастер-класс по фланкировке и семинар 30.09.2019
 • Поможем Катюше

  Советы паломникам

  СЕГОДНЯ ПРАЗДНУЕМ

  Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона Оптинского (1873).

  Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора. Вмч. Бидзины, мчч. Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (ок. 1660) (Груз.). Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской1.

  Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова пресвитеров (1918); сщмчч. Амфилохия, еп. Красноярского, Иоанна Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова (1937).

  Молченской (1405), именуемой «Целительница» и Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон Божией Матери.

  Гал., 212 зач., V, 11–21. Лк., 11 зач., III, 23 – IV, 1.

  Псалтирь Божией Матери (святителя Димитрия Ростовского)

  Кафизма 1

  Поклонение Пресвятей Богородице

  Придите, поклонимся Царице нашей Богородице.

  Приидите, поклонимся Деве Марии, Царице нашей Богородице.

  Приидите, поклонимся и припадем к самой Госпоже Деве Марии, Царице нашей Богородице.

  Псалом 1

  Блажен муж, иже любит имя Твое, Приснодево Мати Марие: благодатию Твоею душа его утвердится, и яко древо, при исходищах вод насажденное, множайшия плоды правды изнесет. Благословенна Ты в женах ради смирения и веры сердца Твоего; всех бо жен побеждаеши красотою Твоею, превосходиши Ангелов и Архангелов святынею, милости и щедроты Твоя везде проповедуются; Бог дела рук Твоих благословил есть.

  Псалом 2

  Госпоже, чесо ради шаташася языцы, стужающии ми? Бурею ужаса и страха посрами и низложи их; да покрыет нас десница Твоя: расточи тучи беззаконий наших, возьми бремя грехов наших. Приидите к Ней вси труждающиися и обремененнии и упокоит вас, приступите к Ней в напастех ваших, и осветит вас просвещение лица Ея; благословите Ю всем сердцем вашим: милости бо Ея полна земля.

  Псалом 3

  Госпоже, что умножишася видимыя и невидимыя врази, стужающии ми? Бурею праведнаго гнева Твоего да развееши их. Помилуй мя, Госпоже, и исцели немощи моя, согрей оледенелое сердце мое и не предаждь мене в руки душевных врагов моих; в день смерти моея предстани в помощь души моей, приведи мя ко пристанищу спасения. Слава Тебе, безпомощных Заступнице.

  Песнь вместо славы

  Тебе подобает хвала, Тебе подобает слава, Тебе подобает пение ныне и присно, и во веки веков, аминь.

  Псалом 4

  Егда призвах Тя, Госпоже, с верою и надеждою на Тя, услышала мя еси и от рыкающей поднебесной злобы, приуготовившейся снести мя, и от хищных рук, ищущих души моея, милостию Твоею защитила и избавила мя еси, понеже блага милость Твоя на всех, призывающих имя Твое святое. Благословенна Ты в женах, Госпоже, во веки и владычество Твое вознесеся во век века.

  Псалом 5

  Глаголы моя внуши, Госпоже, и не отврати от мене матернее лице Твое, обрати плач мой в радость и сетование мое в веселие, да падут пред ногами моими врази мои, многомощными молитвами Твоими гордыя главы их сокруши, да благословит Тя всяк язык и имя Твое исповесть всяка плоть. Благословенна еси, о, великаго Царя небеснаго Дщи: Ты еси венец всей святыни, Ты еси слава горнему и дольнему Иерусалиму; благословящии Тя избыточествуют в трудех своих, благословящии Тя будут благословенны, клянущии Тя проклянутся; да не умалится от дому рабов Твоих вина и елея изобилие. Благословляем Бога, создавшаго Тя, благословени родители Твои, рождшии Тя; благословенна еси, Госпоже, на небеси и на земли, хвальна и препрославленна во веки веков.

  Читайте так же:  В новолуние молитвы
  Псалом 6

  Госпоже, да не яростию Своею обличит нас, грешных, правосудный Господь, ниже гневом Его накажемся; Ты, Заступнице наша, да попечешися о нас и ради святаго имени Твоего от врат адовых и от чрева мрачныя бездны Твоими молитвами избави нас, да поведаем во веки чудеса Твоя, понеже не мертвии, ниже сушии во аде восхвалят Тя, но мы, живии, благодатию Твоею благословим Тя.

  Песнь вместо славы

  Слава Тебе, Мати Божия, верных прибежище, избавление в лютых содержимых, душе моей Божественное утешение. Всеокаянную душу мою, Благодатная, уязвленную стрелянии злобнаго ратника, вручаю всесильному предстательству Твоему, юже соблюдай, и покрывай, и спасай от бесовских козней невредиму, да зову Ти: радуйся, Невесто Неневестная!

  Псалом 7

  Госпоже моя, на Тя уповах; от врагов избави душу мою, яко да во смирении моем благоугожду Тебе; светлость лица Твоего да облистает душу мою и воззрение Твое на мя милостивное да освятит совесть мою, и принесу Тобою молитвы и моления к Вышнему.

  Псалом 8

  Госпоже, Господь наш бысть Тобою Спаситель и брат наш; яко огнь в купине и роса на руно, на Тя сниде предвечное Божие Слово, Духу Святому нашедшу, осени Тя сила Вышняго; благословен зачатый в Тебе плод чрева Твоего, благословенно рождество Твое девственное, благословенна чистота плоти Твоея, благословенны щедроты сердца Твоего: слава Тебе, всех верных усердная Заступнице.

  Песнь вместо славы

  Радуйся, Прещедрая милости Мати, спаси благодатию Твоею всех, призывающих Тя во истине, в уединении сущим буди утешением, во искушениях- прибежищем: помощи Твоей вручаю душу и тело мое, управи, научи, что ми подобает творити, да спасуся.

  По 1‑й кафисме тропари, гл. 1

  Просвети, Благая, омраченную душу мою, и нечувствие прожени, и научи мя творити волю Сына Твоего, яко да оставление многих моих грехов получу молитвами Твоими.

  Слава: Подаждь ми, Дево умиление, слез излияние обильное, источившая нам бездну щедрот, изсушающую зол наводнение и страстей токи, едина Пречистая.

  И ныне: Приближается Судия, при дверех конец, бодрствуй душе, и из глубины сердца возопий Матери Бога нашего: избави мя страшных мук, и в месте светлем всели Твоим, Владычице, предстательством.

  Молитва

  Молитвы перед началом чтения Псалтири

  Молитвы перед началом чтения псалтыри, слушать :

  Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
  Слава Тебе Боже Наш, Слава Тебе!

  Молитва Святому Духу

  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша

  Трисвятое

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
  (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

  Молитва ко Пресвятой Тро́ице

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

  Го́споди, поми́луй. (Трижды).

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Молитва Господня

  О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

  Тропари сия, глас 6

  Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

  Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

  И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

  Го́споди, поми́луй (40). (И поклонися, елико ти мощно)

  Таже молитва Святей Живоначальней Троице

  Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це.

  МОЛИТВЫ
  ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАФИСМ ИЛИ
  ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

  По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири

  Достойно есть: или О Тебе́ радуется…

  Трисвято́е. И по Отче наш.

  Тропари, глас 6:

  Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

  Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

  Читайте так же:  Молитва в турции

  И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

  Таже, Го́споди, Поми́луй (40). И поклонов, елико мощно, с моли́твою Го́споди и Влады́ко живота́ моего́.

  Посем глаголи молитву сию со вниманием:

  Честне́йшую Херуви́м… Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды). Благослови́.

  Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

  Видео (кликните для воспроизведения).

  Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец.

  Псалтирь царя и пророка Давида

  МОЛИТВЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ

  Священник возглашает : Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

  Мирянин же : По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

  Молитва Святому Духу

  Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

  Трисвятое

  Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

  Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

  Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  Молитва Святой Троице

  Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

  Господи, помилуй (3) .

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  Молитва Господня

  Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придет Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

  Тропари покаянные, глас 6

  Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе приносим как Владыке: / помилуй нас.

  Слава:

  Пророка Твоего, Господи, / священное торжество / Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы пели Тебе: «Аллилуиа».

  И ныне:

  Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

  Господи, помилуй (40). И поклонись сколько хочешь.

  Молитва Святой Живоначальной Троице

  Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мира! Поспеши и направь сердце моё, начать с пониманием и окончить делами добрыми богодухновенную сию книгу, которую Дух Святой изрёк устами Давида и которую ныне намерен читать я, недостойный. Но сознавая свое невежество, повергаюсь пред Тобою, молюсь и прошу помощи у Тебя: Господи, направь ум мой и утверди сердце моё заботиться не о словах уст, но о смысле произносимого веселиться и готовиться к исполнению добрых дел – того, чему учусь я и что произношу, – чтобы, добрыми делами просвещённый, на Суде Твоём я удостоился стать справа от Тебя со всеми избранниками Твоими. И ныне, Владыка, благослови, дабы, вздохнув от сердца, я и языком воспел, говоря так:

  Придите, покло́нимся Царю нашему, Богу.

  Придите, покло́нимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу.

  Придите, покло́нимся и припадём к Самому́ Христу, Царю и Богу нашему.

  Затем постой немного, пока не успокоятся все чувства. Тогда сотвори начало не спеша, без лености, с умилением и сокрушенным сердцем. Скажи слова: «Блажен муж. » тихо и вдумчиво, со вниманием, а не торопясь, чтобы и умом понимать произносимое. Прочтя первую статию, там, где стоит слово «Слава:», читай:

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

  Господи, помилуй (3) .

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  И начинай вторую статию. Дойдя до «Славы:», снова читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

  Господи, помилуй (3) .

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  И начинай третью статию. Дойдя до «Славы:», читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

  Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

  Читайте так же:  Молитва за болящего

  И далее читай Трисвятое по «Отче наш:», покаянные тропари, Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву. Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного «Придите, поклонимся:» и далее псалмы по указанному выше уставу. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: «Достойно есть:» и последующие и произноси отпу́ст.

  Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

  Познавательный сайт ,,1000 мелочей”

  Популярные публикации

  Последние комментарии

  Как правильно читать Псалтырь дома.

  Псалтырь — книга священных гимнов или псалмов, большая часть которых написаны царем Давидом по наущению Духа Святого. В каждом псалме мы видим ту боль, радость, смятение или торжество, которые испытывал Великий Псалмопевец, когда создавал эти священные тексты.

  Псалмы используются в богослужениях еще с ветхозаветных времен.

  Чтение Псалтыри дома:

  В Православной церкви существует добрая традиция чтения Псалтыри келейно (дома). Читают Священную книгу или по соглашению — несколько верующих, прочитывая за день всю Псалтырь, или индивидуально, по кафизме (разделу Псалтыри) в день. Взяв на себя правило прилежно и внимательно читать Псалтырь дома христианин совершает малый подвиг, это и трудно, и одновременно приносит огромное успокоение душе.

  Советы начинающим читать Псалтырь дома:

  Устава для чтения Псалтыри дома не существует. Но со временем сложились определенные правила, выполнение которых желательно.

  *Без благословения, взятого у батюшки, приступать к чтению псалтыри нельзя.

  *Прежде чем начать чтение, зажигается свеча или лампада. Огонь при чтении не зажигается только, если в данный момент находитесь в дороге.

  *Следуя совету преп.Серафима Саровского, читать Псалтырь надо вслух, негромко. Это облегчает восприятие священного текста не только разумом, но и слухом. «Слуху моему даси радость и веселие» (Пс.50,10).

  *Нельзя неправильно расставлять ударения в словах. Это грех. От неправильной расстановки ударений меняется смысл слова, искажается фраза.

  *Если сложно стоять, то разрешается читать Священную книгу сидя. Необходимо вставать, когда читается «Слава» и молитвы, с которых начинается и заканчивается чтение Псалтыри или кафизмы.

  *При выполнении правила не следует предаваться излишней страстности. Пусть чтение будет немного монотонным, лишенным театральности.

  *Не надо читать названия псалмов.

  *Не стоит унывать от того, что вначале непонятно, о чем говорится в псалмах. Постепенно раскрывается красота древних текстов, и смысл их становится понятен.

  Порядок чтения Псалтыри дома:

  *Вначале читаются « Молитвы перед началом чтения Псалтыри «.

  *Псалтырь делится на двадцать кафизм , те делятся на части тремя Славами . На Славах при домашнем чтении Псалтыри поминаются живые и усопшие .

  *Прочитав кафизму , обязательно чтение тропарей и молитвы .

  *Заканчивается Псалтырь чтением « Молитв по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтыри «.

  *Не стоит страшиться ошибиться в чем-то или прочитать что-то неправильно, не по уставу. Искреннее покаяние, благодарность за все сделают молитву живой, невзирая ни на какие ошибки.

  По мере чтения и нашего духовного взросления будет открываться всё глубже и ярче глубинный смысл псалмов.

  Священник Антоний Игнатьев советует желающим читать Псалтирь: «Для чтения Псалтыри на дому желательно взять благословение у батюшки. При чтении дома строго устава, как читать нет, гораздо важнее настроиться на молитву. Существуют разные практики чтения Псалтири. Мне кажется наиболее приемлемым чтение, когда Вы не зависите от объема прочитанного, т.е. не обязаны читать по кафизме или по две в день. Если есть время и душевная потребность в молитве – Вы начинаете читать с того места, где остановились в прошлый раз, сделав закладку».

  Если миряне прибавляют к келейному молитвенному правилу один или несколько избранных псалмов, то читают только их текст, как, например, пятидесятый псалом в утреннем правиле.

  Если же читается кафизма, или несколько кафизм, то перед ними и после них прибавляются особые молитвословия.

  Перед началом чтения кафизмы или нескольких кафизм:

  Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

  Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш…

  Господи помилуй (12 раз)

  Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

  Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

  Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

  На «Славах»

  Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

  Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

  Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза)

  Господи, помилуй. (3 раза)

  Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

  [Здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения. На первой и второй «Славе» обычно поминаются имена о здравии, на третьей Славе – имена о упокоении.

  Молитвы о здравии и упокоении на Славах:

  Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

  Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.]

  И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

  И далее читаются следующие псалмы.

  После чтения кафизмы читают молитвы и тропари, указанные в кафизме.

  Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз.

  Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

  И в конце всего молитвословия:

  Читайте так же:  Молитва когда срочно нужны деньги Николаю Чудотворцу

  Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

  Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй. (3 раза)

  Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

  Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

  КАФИСМА ДВЕНАДЦАТАЯ

  Молитва Давиду, 85

  1 Сыном Кореовым, псалом песни, 86

  2 Основа́ния его на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих. 3 Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Божий. 4 Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущым мя, и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. 5 Ма́ти Сио́н рече́т: челове́к, и челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и́ Вы́шний. 6 Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й сих бы́вших в нем. 7 Яко веселя́щихся всех жили́ще в тебе́.

  1 Песнь псалма сыном Кореовым, в коне́ц, о Маелефе е́же отвещати, ра́зума Еману Изра́ильтянину, 87

  Слава:

  1 Разума Ефама Израильтянина, псалом 88

  Слава:

  1 Молитва Мои́сеа челове́ка Божия, 89

  Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей, 90

  1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 3 Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, 4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. 5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, 6 от ве́щи во тме преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго. 7 Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю Тебе́, к Тебе́ же не прибли́жится, 8 оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. 9 Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. 10 Не прии́дет к Тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ Твоему́, 11 я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о Тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. 12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, 13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. 14 Яко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 15 Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его, 16 долгото́ю дний испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое́.

  Слава:

  По 12-й кафисме, Трисвятое.

  Таже тропари, глас 7:

  Блудни́цы сле́зы и Петро́вы прие́мый, Го́споди, и мытаря́ оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, и мене́ во умиле́нии припа́дающа уще́дри, Спа́се, и поми́луй мя.

  Слава: Приими́ я́ко мытаря́, Го́споди, я́ко блудни́цу очи́сти мя, Влады́ко, я́ко ханане́ю поми́луй, по вели́цей Твое́й ми́лости.

  И ныне: Ма́ти све́та Благослове́нная Богоро́дице, моли́ся Христу́ Богу совозсия́ти у́тро, и ве́лию ми́лость душа́м на́шым.

  Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

  Го́споди Бо́же мой, Еди́н Благи́й и Человеколюби́вый, Еди́н Ми́лостивый и Кро́ткий, Еди́н И́стинный и Пра́ведный, Еди́н Ще́дрый и Ми́лостивый Бо́же наш: да прии́дет си́ла Твоя́ на мя, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, и да укрепи́т мой храм Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния Твоего́, Влады́ко и Человеколю́бче, Любобла́же, Любоблагоутро́бне, просвети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю во́лею. Очи́сти мя от вся́кия зло́бы и греха́: соблюди́ мя нескве́рна и непоро́чна от вся́каго наи́тия и де́йства диа́вола, и да́руй ми по Твое́й бла́гости, Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего́ стра́ха страши́тися, е́же твори́ти Тебе́ благоуго́дная до после́дняго моего́ издыха́ния, я́ко да по неисповеди́мой Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́сли, не искуше́н вся́кия сопротиволежа́щия се́ти храм. Го́споди мой, Го́споди, покры́й мя Твои́м благоутро́бием, и не оста́ви мя, гре́шнаго, и нечи́стаго, и недосто́йнаго раба́ Твоего́: я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди, и о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну, и Тебе́ сла́ву возсы́лаем, Отцу и Сыну и Свято́му Духу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

  Молитвы между кафизмами
  Оценка 5 проголосовавших: 1
 • ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here