Молитва у старообрядцев Отче наш

Полное описание: Молитва у старообрядцев Отче наш - в детальных подробностях для наших читателей.

Последние события

Символ Веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Ису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна, от Бога и́стинна, рожде́на а не сотворе́на, единосу́щна Отцу́, И́м же вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния, сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та, и Мари́и Де́вы вочелове́чьшася. Распя́таго за ны при Понти́йстем Пила́те, страда́вша и погребе́на, и воскре́сшаго в тре́тии день по писа́ниих. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою, суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́ же ца́рствию не́сть конца́.

И в Ду́ха Свята́го Го́спода и́стиннаго и животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. И во еди́ну святу́ю собо́рную и апо́стольскую це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние, во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвым. И жи́зни бу́дущаго ве́ка, ами́нь.

Православная старообрядческая вера в Сызрани

Россия, г.Сызрань, ул.Фрунзе, 78 (на карте)

Утренние и вечерние молитвы

Утренние и вечерние молитвы

  • Опубликовано 26.06.2017

Утром, проснувшись, еще на постели перекрестись с молитвою:

Го́споди (на голову), Ису́се Христе́ (на живот), Сы́не Бо́жии (на правое плечо), поми́луй мя гре́шнаго (-ую) (на левое плечо).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон).
Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон).
Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Досто́йно есть, я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дице, при́сно блаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую вои́стину серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем (земной поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху (поклон).
И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).
Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Отпуст: Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и свята́го а́нгела моего́ храни́теля, и все́х ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец, ами́нь (земной поклон без кре́стнаго зна́мения).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон). Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон). Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Эти молитвы называются «семипоклонным началом», или «приходными и исходными поклонами», они совершаются в начале и в конце всякого молитвенного правила.

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

На вечерней молитве трижды с крестным знамением говори*:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди (трижды).

Молитва св. Макария Великого:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю (поклон), но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ (поклон), да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).*

* читается только вечером

Перекрестись и читай:

Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, Иже везде́ сы́и и вся исполня́я, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Далее читается «Трисвятое и по Отче наш»

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Святы́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (поклон, трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша. Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша. Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша. Имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

О́тче на́ш, Иже еси́ на́ небесех. Да святи́тся и́мя Твое́. Да прии́дет царствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси и на земли́. Хлеб наш насу́щныи даждь нам днесь. И оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим. И не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди поми́луй (12 раз).

* От сна́ воста́в, благодарю́ Тя, Всесвята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вася на мя гре́шнаго и лени́ваго раба Твоего́, и не погуби́л еси́ мене́ со беззако́нии мои́ми, но человеколю́бствова. И в неча́янии лежа́ща воздви́же мя у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́ непобеди́мую. И ны́не, Влады́ко, Бо́же Пресвяты́и, просвети́ о́чи се́рдца моего́ и отве́рзи ми устне́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем. Воспева́ти же и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

* Вечером молитва «От сна востав» не читается, а после 12 раз «Господи помилуй» читаем:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Далее как утром, так и вечером читай:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон).
Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Го́споду Ису́су Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

Псалом 50-ый:

Далее, оградив себя кре́стным зна́мением, читай Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода, Иcу́ca Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от́ Бога и́стинна, рожде́на, а не сотворе́на, единосу́щна Отцу́, Им же вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от́ Дyxa Свя́та и Мари́и Де́вы вочелове́чьшася. Распя́таго за ны при Понти́йстем Пила́те, страда́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тии день по писа́ниих. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́ же ца́рствию несть конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода и́стиннаго и Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. И во еди́ну святу́ю собо́рную и апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвым. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Читайте так же:  Символ веры православной веры молитва

Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся, обра́дованная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душа́м на́шим (трижды с поклонами).

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждьшая всех святы́х святе́йшее Сло́во, ны́нешнее приноше́ние прие́мши, от вся́кия напа́сти изба́ви всех и гряду́щия изми́ му́ки, вопию́щия ти, аллилу́ия (трижды с поклонами земными).

Непобеди́мая и боже́ственная сила Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, не оста́ви мя гре́шнаго, упова́ющаго на тя́ (поклон).

Пресвята́я Влады́чице моя Богоро́дице, поми́луй мя, и спаси́ мя, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Вся́ небе́сныя си́лы, святи́и а́нгели и арха́нгели, херуви́ми и серафи́ми, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, поми́луй мя и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бóгу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че Госпо́день, поми́луй мя, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́ ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии и вси́ святи́и, поми́луйте мя, и помоли́теся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, и помози́те ми ны́не, в жи́зни сей, и во исхо́д души́ моея́, и в бу́дущем ве́це (поклон).

После молись по три раза с поклонами молитвы:

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва тебе́.

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй мя гре́шнаго.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего́.

Святи́и арха́нгели и а́нгели, моли́те Бо́га о мне́ гре́шнем.

Святы́и вели́кии Иоа́нне, проро́че и Предоте́че, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святы́и сла́вныи проро́че Илие́, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и праотцы́, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и проро́цы, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии апо́столи и евангели́сти: Матфе́е, Ма́рко, Луко́ и Иоа́нне Богосло́ве, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и сла́внии верхо́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вели́ции три́е святи́телие: Васи́лие Вели́кии, Григо́рие Богосло́ве и Иоа́нне Златоу́сте, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́телю Христо́в Нико́лае, моли́ Бо́га о мне гре́шнем.

Преподо́бне О́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о мне́ гре́шнем.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нней, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

Святи́и вси, моли́те Бо́га о мне гре́шнем.

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому хочешь, а также епитимию. Потом молись о здравии родителей, родственников и близких.

Потом помолись за упокой родителей и близких, за духовных отцов и за кого имеешь усердие, по три раза произнося с поклонами:

Поко́й, Го́споди, душа́ усо́пших раб твои́х (поклон, затем называй имена).
И ели́ка в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон).
Ве́чныя му́ки изба́ви (поклон).
Небе́сному ца́рствию прича́стники учини́ (поклон).
И душа́м на́шим поле́зное сотвори́ (поклон).

Заканчивая молитвы, говори:

Го́споди, или сло́вом, или де́лом, или помышле́нием согреши́х во всей жи́зни мое́й, поми́луй мя и прости́ мя, ми́лости Твоея́ ра́ди (поклон земной).

Все́ упова́ние мое́ к Тебе́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя во Свое́м Си кро́ве (поклон земной).

Упова́ние ми Бо́г, и прибе́жище мое́ Христо́с, и покрови́тель ми есть Дух Святы́и (поклон земной).

Досто́йно есть (всю молитву и поклон земной).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху (поклон).

И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко благ и человеколю́бец, ами́нь.

И, наклонившись до земли, читай:

Осла́би, оста́ви, отпусти́, Бо́же, согреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, и я́же в ве́дении и не в ве́дении, и я́же во уме́ и в помышле́нии, я́же во́ дни и в нощи́, вся́ ми прости́, я́ко бла́г и человеколю́бец. Ами́нь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим бла́го сотвори́, бра́тиям и все́м сро́дником на́шим, и́же и уедини́вшимся, да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

В боле́знех су́щия посети́ и исцели́, в темни́цах су́щих свободи́, по вода́м пла́вающим прави́тель бу́ди и и́же в путе́х ше́ствующим испра́ви и поспеши́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и плене́нныя бра́тию на́шу, единове́рных правосла́вныя ве́ры, и изба́ви их вся́каго зла́го обстоя́ния (поклон).

Поми́луй, Го́споди, да́вших нам ми́лостыню и запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, прости́ их и поми́луй (поклон).

Поми́луй, Го́споди, тружда́юшихся и служа́щих нам, ми́лующих и пита́ющих нас, и да́руй им вся́, я́же ко спасе́нию проше́ния, и живо́т ве́чныи (поклон).

Помяни́, Го́споди, пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу и всели́ их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́ (поклон).

Помяни́, Го́споди, и на́шу ху́дость и убо́жество и просвети́ наш ум све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́ и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь (поклон).

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом. По окончании молитв возьми в руку свой крест и, ограждаясь им, говори:

Читайте так же:  Пояснение к молитве живый в помощи

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, благослови́ и освяти́, и сохрани́ мя си́лою Живоно́снаго Креста́ Твоего́.

После этого целуй крест. Вечером, перед сном читаем молитву Кресту (перекрестись):

Да воскре́снет Бог, и разы́дутся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менающихся кре́стным зна́мением, и да возвесели́мся реку́ще: ра́дуися Кре́сте Госпо́день, прогоня́я бе́си си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Ису́са Христа́, во а́д соше́дшаго и попра́вшаго си́лу дия́волю, и да́вшаго нам Крест Свой Честны́и на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, пречестны́и и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми с пресвято́ю госпоже́ю Богоро́дицею и со все́ми святы́ми небе́сными си́лами, всегда́, и ны́не и при́сно, и во́ веки веко́м, ами́нь.

Молитва у старообрядцев Отче наш

Во время богослужения, при чтении молитвы “Отче наш. “, иерей произносит: “Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком” . Мирянин же глаголет: “Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас” .

В 16 зачале Евангелия от Матфея Исус Христос перед сей молитвой произносит: “Сице убо молитеся вы” – т.е. “Молитесь же так”. Далее, вся молитва приводится с завершающими словами, которые ныне читает только священник. С чем связано введение запрета на чтение мирянами слов “Яко Твое есть царство. ” и когда был введён этот обычай? Какие Правила об этом пишут?

Надеюсь, что присутствующие на форуме священнослужители, успевшие уже ознакомиться с данной темой, смогут дать подробное разъяснение.

Запрета и нет, но нет и традиции, а точнее есть иная традиция – говорить священнику возгласы-славословия от лица молящихся. То есть сначала вошло в обычай говорить священнику данное славословие, а затем (спустя полагаю века), когда по аналогии со службой, в которой участвует священник, составляли службу, в которой священник не участвует, то заменили все без исключения возгласы молитвой Исусовой, а благословения – прошением “За молитв святых отец”. Кстати хочу обратить Ваше внимание на то, что в Евангелии славословие после «Отче наш» выглядит несколько иначе, чем то что бывает при богослужении. В Евангелии сказано: «Яко Твое есть Царсвие и сила, и слава в веки, аминь».

Видео (кликните для воспроизведения).

о.Андрей, спаси Христос!

maxtalmann

Молитва у старообрядцев Отче наш

Во время богослужения, при чтении молитвы “Отче наш. “, иерей произносит: “Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком” . Мирянин же глаголет: “Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас” .

В 16 зачале Евангелия от Матфея Исус Христос перед сей молитвой произносит: “Сице убо молитеся вы” – т.е. “Молитесь же так”. Далее, вся молитва приводится с завершающими словами, которые ныне читает только священник. С чем связано введение запрета на чтение мирянами слов “Яко Твое есть царство. ” и когда был введён этот обычай? Какие Правила об этом пишут?

Надеюсь, что присутствующие на форуме священнослужители, успевшие уже ознакомиться с данной темой, смогут дать подробное разъяснение.

Запрета и нет, но нет и традиции, а точнее есть иная традиция – говорить священнику возгласы-славословия от лица молящихся. То есть сначала вошло в обычай говорить священнику данное славословие, а затем (спустя полагаю века), когда по аналогии со службой, в которой участвует священник, составляли службу, в которой священник не участвует, то заменили все без исключения возгласы молитвой Исусовой, а благословения – прошением “За молитв святых отец”. Кстати хочу обратить Ваше внимание на то, что в Евангелии славословие после «Отче наш» выглядит несколько иначе, чем то что бывает при богослужении. В Евангелии сказано: «Яко Твое есть Царсвие и сила, и слава в веки, аминь».

о.Андрей, спаси Христос!

maxtalmann

mu_pankratov

Падает снег, каждая снежинка на своем месте.

Частенько у меня спрашивают- как отличаются молитвы от никониянских? что читается утром или вечером? ну и т.д.
Вот вам друзья, маленькое пособие на 13 страниц, где есть основные молитвы для християн для дома. Кстати напечатано обычным русским шрифтом.
Етими молитвами, молились и прп Сергий Радонежский, и св. Александр Невский и все Святые Руси до Никона.

Видео (кликните для воспроизведения).

Останется токмо- подручник и лестовку приобрести. а может и сделать! )))

Никонианская новина в “Отче Наш”

1) Посмотрел текст, обнаружил никонианскую новину в “Отче Наш”. Фраза “и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго” появилась лишь в 1860-ом году в Синодальном никонианском переводе. В молитву Богу подпихнули лукавого. Чтобы молясь Богу каждый раз поминали и Сатану. А самый старый русский источник – это Остромирово Евангелие 1057-ого года, и там сказано: “и не въведи насъ въ напасть. нъ избави нас отъ неприязни.”

Под напастью понимается не только физическое нападение, но и когда говорят “напало отчаяние” или “напал страх” или другие нежелательные душевные состояния. А неприязнь – это вражда, соперничество, недружелюбие, недоброжелательность, нелюбовь. Вот об этом надо думать и от этого в себе избавляться.

И насчёт “не введи насъ в искушение” – Христос ученикам говорил “молитесь, чтобы не впасть в искушение” Мф 26:41. Не быть искушаемым или быть искушённым, но при этом не впасть в искушение – это всё таки не одно и то же.

Подробнее о том, как изменяли “Отче Наш” см. здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Отче_наш#.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0 По-моему лучший вариант тот, который от предков, от начал положен – самый старый.

2) Также в “Отче Наш” почему-то часто забывают окончание: “Яко твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь.” Почему?

3) Когда пожилому человеку наваливают гору молитв – он понимает, что он никогда их все не выучит и в результате он часто не учит ничего. Поэтому не надо пытаться быть услышанном в многословии своём. Достаточно, чтобы он выучил ОДНУ молитву. Потому, что чтобы молиться – достаточно одной – Отче Наш. А “долги” и “хлеб” – у каждого свой, и важно не слова произносимые, а думать о них и внутреннее покаяние в долгах. Больше пользы если человек не твердит зазубренное, а припоминает те слова Христа, которые его душе в данный момент нужнее.

Читайте так же:  Молитва об упокоении души сына

Re: Никонианская новина в “Отче Наш”

Фраза “и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго” появилась лишь в 1860-ом году в Синодальном никонианском переводе – ничего подобного. Складывается впечатление, что вы не знакомы ни со святоотеческими толкованиями на молитву Господню, ни с древнерусской церковной книжностью помимо Остромирова Евангелия;

почему-то часто забывают окончание: “Яко твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь.” Почему? – потому что по Преданию и Уставу Церкви это окончание произносит только священник, притом только в облачении. Миряне говорят вместо того молитву Исусову.

Больше пользы если человек не твердит зазубренное, а припоминает те слова Христа, которые его душе в данный момент нужнее – от чего нам больше пользы мы с вашего позволения определим как-нибудь самостоятельно, сообразуясь в первую очередь со святоотеческим Преданием церковным.

Re: Никонианская новина в “Отче Наш”

> Фраза “и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго” появилась лишь в 1860-ом году в Синодальном никонианском переводе – ничего подобного.

Я привёл ссылку на источник. Приведите ваши ссылки на источники. Если они у вас есть.

> ни с древнерусской церковной книжностью помимо Остромирова Евангелия;

По приведённой мною ссылке есть много Евангелий, а не только Остромирово.

1) Архангельское Евангелие (1092 год) – “и не въведи насъ въ напасть. нъ избави ны от неприязни.”

2) Острожская Библия (1581 год) – “и не въведи насъ въ напасть. нъ избави нас от лукавого”. Здесь появляется лукавый, но ещё не появляется искушение вместо неприязни.

3) Елизаветинская Библия (1751 год) “и не въведи насъ въ напасть. нъ избави нас от лукавого”.

4) Синодальный перевод (1860 год) “и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго.” Здесь появляется искушение вместо напастей. И это именно та формулировка которой предлагается молиться в приведённом молитвослове. И она появилась лишь в 1860-ом году.

А какие у вас источники? Давайте сравним.

> потому что по Преданию и Уставу Церкви это окончание произносит только священник, притом только в облачении.

Но ведь Христос не говорит в Евангелии от Матфея, что это должен говорить только священник. Он говорит просто: “Молитесь же так”. А чьё слово важнее, Устава Церкви или Христа?

Тем более непонятно, когда человек молится один, сам в себе, почему он не должен этого говорить?

> от чего нам больше пользы мы с вашего позволения определим как-нибудь самостоятельно, сообразуясь в первую очередь со святоотеческим Преданием церковным.

А разве оно утверждает, что от слов Христа нужных в данный момент человеку меньше пользы, чем от того чтобы твердить зазубренное? Где именно в Предании такое написано?

Edited at 2017-05-05 08:40 am (UTC)

Архив славянских православных молитв

Здесь мы будем собирать и публиковать молитвы, которые сохранились в различных родах. Также здесь вы найдете такие молитвы, которые мне “приходят” при общении с Богами и Богинями, а также при общении с моими Учителями – Волхвами и Старцами.

Собираем по крупицам утраченное. Интересно их изначальное, давнее звучание, вибрация. У кого они найдут в душе отклик, для тех и существует эта страничка. Для кого они пустой звук – ничего страшного, это означает, что Душа не имеет опыт воплощения в этих родах, где подобное практиковалось. Ни в коем случае не настаиваю на истинности и единственно правильных здесь строках, ни в коем случае не хочу сказать, что молитвы достопочтенному Кришне, Будде, Аллаху или Иисусу в чьих-то мировоззрениях хуже или какие-то не такие. Ни в коем случае! Я уважаю и люблю Богов всех религий и мировоззрений, просто здесь я публикую то, что в моем пространстве близко и родное мне. Я помню свои наиболее яркие воплощения, где я жила в славянских жреческих Храмах (еще до исчезновения Атлантиды), обучалась там, поэтому мне они близки, и поэтому вы их видите на страничках этого сайта.

О том, как читать молитвы и что это такое, мы уже писали на странице Славянские молитвы. В основном, читайте их так, как сердце велит ваше и душа. Строгих правил нет. Молитва – это общение с Богом. А Бог ЕДИН и МНОГОПРОЯВЕН.

Вопрос читательницы: здравствуйте. Подскажите пожалуйста существует ли молитва для пьющего человека. В последнее время мой муж стал злоупотрелять спиртными напитками, а после их употребления он становится агрессивным. к докторам не идет

Ведана: мужу нужно исцелять Душу. Ему не хватает женской любви, нежности и доброты. И посмотрит он на вас глазами Бога и увидит в вас Богиню. И никакая водка не нужна ему будет и никакая другая женщина, и никакой приворот.

Но для этого надо самой стать Богиней, а потом его трансформировать из Кощея Бессмертного в принца прекрасного. Проявляйте себя как женщина, наполняйте мужа любовью, окружите заботой искренной, а только потом молитва. Посему приглашаю на семинар, где Женщины учатся раскрывать в себе Богиню: Исцеление Женщины. Первое открытие Силы.

Богодар: Молитва Мужу:

Родная Матушка Лада, родная Мати Моя, кличет Тебя сын твой (имя)! Благослови душу мою счастьем, наполни радостью и светом, очисти любовью от темноты темной. ибо ты есть Мати моя, а я сын рода славного! Будь душе моей источником Любви и Радости! Слава Матушке Ладе!

Молитва Жене:
Матушка Лада, Мати Рода Небесного и Рода Земного, кличет Тебя (имя) дочка твоя, приди Матушка Любимая, благослови мужа любовью наполнять, светом вдохновлять! Матушка, приди! Благослови! Слава Матушке Ладе!

Молитвы в течение дня

Молитвы и славления родным Богам

Молитва у старообрядцев Отче наш

Молитвы Отцу Сварогу

Для всех мужчин. Отче Свароже! Я – сын Твой, обращаюсь к Тебе! Проявись через меня ликом своим, мудростью, Огнем Духа. Я есть проявление Твое на Земле: пусть Твои руки станут моими руками, Твои глаза моими глазами, Твоя мудрость – моей мудростью, Твой Ум – моим умом, Твои цели – моими целями. Проявись через меня на Земле, пусть дела Твои будут наполнены радостью и счастьем. Пусть будет так!

Свароже, Отче наш, огнем ясным очисти тела и души людей Православных, которые нуждаются в том. Пусть сгорят в огне святом болезни все и сольются к огню земному, а к нам придет сила чистая и праведная. Просим Отца Небесного, наполнить Солнцем целительным и силой Трисветлой души родноверов православных. Пусть ум их будет светлым и чистым, как солнечные лучи Твои. А тела сильными и здоровыми, как Матушка-Земля. Пусть дети растут на радость родителям своим, наследуя подвиги богатырей Рода Православного! Слава Родным Богам!

Молитва – есть Божественный росток

Молитва – есть Божественный росток,
Зерном из наших уст в них прорастает…
Испей из родника священный сок,
Который мудростью тебя и напитает.

Читайте так же:  Молитва Николаю Чудотворцу на удачную продажу

Читайте молитву “Отче наш” двенадцать раз. Звуки этой молитвы исцеляют наш организм:
Прочитав три раза эту молитву, мы открываем Божественный свет.
Прочитав четыре раза эту драгоценную молитву, мы укрепляем общий иммунитет организма.
Прочитав эту молитву пять раз, мы оздоравливаем ткани тела и препятствуем развитию ОРЗ или гриппа.
Прочитав эту молитву семь раз, мы уничтожаем все болезнетворные микробы в пространстве и в продуктах питания.

Прочитав эту Божественную молитву Двенадцать раз, мы насыщаем воду и продукты питания во время приготовления пищи животворящей силой и съедая затем эту пищу, Высшие Божественные силы берут человека в этот момент под свое покровительство на целый день, что облегчает нашу жизнь в это нелегкое время.

Если человек заболел, то сразу же читай, зажигая церковную свечу, эти целительные молитвы:
1). Отче наш – 12 раз.
2). Да воскреснет Бог – 12 раз.
3). Живые помощи или Псалом 90-й. – 12 раз.
4). Дева Мария радуйся, Господь с тобою. – 12 раз.
5). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. – 12 раз.
:). Во имя Отца и Сына и Святого Духа – 12 раз.
7). Господи помилуй – 40 раз. (Испробовано все на себе.)

Да будет свет и здоровье у всех живущих на земле. Ходите в церковь и причащайтесь. Причащение вносит в тело частичку самого Бога, которая растворяет все проблемы человека, но только тогда, когда он верит в это всем своим существом. Поклонение иконам также заряжает наш весь организм невидимыми мощнейшими целительными энергиями.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу за наше исцеление!

Молитва у старообрядцев Отче наш

«Тайна законного брака, или супружества, установлена самим Христом и заключается в нераздельном союзе любви и дружестве, умножении рода человеческого, воспитании чад своих к славе Божией и взаимной помощи “еже отгребатися греха любодеяния”»

Книга Кормчая, гл. 51, лист 521

У старообрядцев-безпоповцев, приемлющих брак, венчание заменяется благословением брака наставником в молитвенном доме. Чин бракосочетания сформировался вместе с другими церковными службами, он восходит к церковному чину венчания. Ему предшествует обязательное родительское благословение брачующихся.

И. С. Куликов «Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме». 1909 год

Благословение брака в храме не может совершаться во время поста, накануне постных дней и определенных праздников. К брачному чину жених и невеста готовятся с особым благоговением, молитвой и постом, исповедью. Если церковное благословение брака выпадает на сплошные недели, то поста перед брачным молебном для молодых может не быть, или он является непродолжительным и заключается в ограничении определенных продуктов. Исповедь у молодых наставник принимает незадолго до дня благословения брака. Брачный союз христиан должен совершаться с мыслью о Боге и во славу Его. Апостол Павел сравнивает таинственный и непостижимый союз христианского брака с союзом Христа с Церковью, и христианский брак должен быть достоин этого союза. К сожалению, подобные условия для вступающих в брак выполняются сейчас не всеми согласиями безпоповцев и не во всех общинах.

Гавриил Илларионович Скачков (1745–1821)

В 1798 г. московский наставник Г. И. Скачковсформулировал понятие о браке как о «таинстве, совершаемом со взаимного согласия жениха и невесты по благословению Божиему в знак союза Христа с Церковью для рождения и воспитания детей в Царство Христово».

Г.И. Скачкову принадлежит чинопоследование безпоповского брака — «Канон, певаемый во время сочетания брака».

Он также получил от властей разрешение на ведение «бракозаписной книги». Известный поморский деятель Д. В. Батов так отзывается о брачном каноне Г. И. Скачкова: «…является из-под пера великодаровитого настоятеля московских христиан Гавриила Илларионовича Скачкова, непреборимого столпа благочестия, ревностного закона Божия блюстителя и поборника, Канон молитвословия Вседержителю Богу о благословении и укреплении бракосочетания по закону Божию совершаемого. Дело поистине похвальное, нужное и полезное. Канон изложен на незыблемой твердыне пророко-апостольского предела, составлен от сущих животворных источников Евангелия и Книг Бытия и Исхода, уверяющих о вечности брака по начальному Божию благословению его».

Вступайте в брак с великою благопристойностию, устраняя пляски, смех, срамные речи, свирели, флейты, диавольские изобретения и всё прочее, — взывает святитель Иоанн Златоуст, — брак — не зрелище, это таинство и образ великой вещи. Сам Бог сочетает двух воедино.

Небрежное и неподобающее отношение к христианскому браку и чину благословения брака, а также к брачным одеждам и трапезам у староверов-безпоповцев не допускаются. К брачному чину жених и невеста готовятся с особым благоговением, молитвой и постом. Перед совершением брака обязательна исповедь (Кормчая, 51 глава).

Праздничный сарафан и рубаха

Шьются или покупаются новые лестовки, подручники, особые христианские брачные одежды: для жениха — длинный кафтан (или рубаха-косоворотка), а для невесты — сарафан, повойник и большой платок, чтобы мог закрыть голову со всех сторон, как поучает апостол Павел (1 Кор. 11, 3-15) и святитель Иоанн Златоуст.

Повойник — особый признак христианки, что она уже несвободная. Платок — общее головное покрывало лиц женского пола, девиц, женщин и вдовиц, а повойник — особое постоянное покрывало главы только замужних женщин. Каждая замужняя женщина всегда обязана носить на главе повойник и платок.

После брачного молебна обычно накрываются праздничные столы с угощениями. Столы часто ставят во дворе храма или в доме жениха и невесты — в ресторанах свадьбы не отмечаются из-за замирщения и отсутствия возможности помолиться до и после праздничного обеда. На свадебном празднестве запрещаются мирские песни, танцы и прочие «обязательные составляющие» такого торжества, которые мы обычно привыкли наблюдать в миру. Вступающие в брак должны просить Бога о милости к ним и понимать, что без этой милости нельзя устроить счастье и не будет никакого порядка в семейной жизни.

Читайте так же:  Молитва Екатерина великомученица

Брачующиеся обмениваются кольцами

Чин брачного молитвословия, составленный Г. И. Скачковым

Войдя в церковь, жених и невеста полагают три поклона с молитвой мытаря с поясными поклонами и становятся посередине Храма: жених — с правой стороны, невеста — слева. Рядом с брачующимися находятся свидетели. Перед новобрачными ставят аналой с Крестом Господним, перед Крестом зажигают свечу.

Все присутствующие полагают семипоклонный начал, по совершении которого, наставник подходит к молодым и вопрошает сначала жениха:

«(Имя рек) произвольно ли ты берешь сию (имя рек) в законную себе жену?»

Жених отвечает: «Произвольно»

Наставник продолжает: «В вечное ли и нераздельное сожитие с нею ты вступаешь?»

Жених: «В вечное и нераздельное»

Наставник вопрошает: «Взаимное сие согласие почитаешь ли ты за истинную форму совершения тайны законного брака?»

Те же вопросы задаются и невесте.

Затем наставник обращается к молодым с посланием апостола Павла и в подтверждение брачных обещаний просит поцеловать Крест Господень. Жених и невеста полагают два поясных поклона с молитвой мытаря, целуют по очереди Крест, после чего полагают земной поклон, заканчивая молитву: «Без числа согреших, Господи, прости мя».

Певцы по клиросам поют на 7 глас псалом 127: «Блажени вси боящиеся Господа…»

Затем настоятель замолитствует, чтец говорит: «Аминь» и совершает начало перед брачным каноном Всемилостивому Спасу, составленным Г.И. Скачковым:

— «Трисвятое и по Отче наш»

Настоятель говорит молитву Исусову

— «Господи помилуй» 12 раз

— «Приидите поклонимся» с поясными поклонами

— Псалом 142 «Господи, услыши молитву мою»

— «Аллилуия» трижды с поясными поклонами

— «Господи помилуй» 12 раз

— Запев на глас 1 «Бог Господь и явися нам» со стихами

Чтец читает Тропарь 1 гласа брачного молебна: «Господи Боже, спасителю наш…»

— Псалом 50 «Помилуй мя Боже…»

— Настоятель говорит молитву Исусову

— Чтец: «Аминь» и объявляет начало первого ирмоса «Твоя победительная десница». Певцы по клиросам поют ирмос канона на 1 глас. После запева: «Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе» все полагают поясной поклон с крестным знамением. Завершается чтение первой песни брачного молебна катавасией: «Сохрани от бед рабы Своя..»

По 6-ой песни молебна, после чтения кондака и икоса, наставник творит молитву Исусову, головщик ведущего клироса поет: «Аминь» и певцы по клиросам трижды поют: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия», «Слава и ныне. Во Христа облекостеся. Аллилуия». В пятый раз весь стих поют полностью: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия». Наставник читает прокимен «Буди Господи милость твоя на нас» со стихами, певцы поют прокимен по клиросам. Затем читает Апостол, послание к Ефесеом, зачало 230.

После чтения Апостола певцы по клиросам поют: «Аллилуия». Перед началом Евангелия ведущий лик поет: «Слава Тебе, Господи» с поясным поклоном. Чтение святого Евангелия от Матфея, зачало 78.

После чтения Евангелия певцы по клиросам поют стихеры: Всемилостивому Спасу, глас 4: «Господи Боже Вседержителю…» и Пресвятой Богородице, глас 6: «Бога нашего Мати Дево Марие…»

Чтец продолжает чтение молебна, объявляя ведущему лику 7 ирмос: «Отроцы во блазей вере». По окончании молебна поется задостойник «Радуйся, Царице матерем и девам Славо…» с земным поклоном.

Чтец заканчивает чтение брачного молебна:

— «Трисвятое и по Отче наш»

— Наставник говорит молитву Исусову

— Чтец: «Аминь» и читает тропарь «Господи Боже Спасителю»

— Кондак «Избави нас от всех напастей»

— «Архангела Гавриила глас»

— «Господи помилуй» 40 раз

— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (с поклонами)

— Отпуст с поясным поклоном: «В Кану галилейску вшедыи, и приходом своим честен брак сотворивыи, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящего Креста, святых славных и всехвальных апостол, и преподобных и Богоносных отец наших, и святых (в них же имена брачующихся) и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец»

— Певцы поют стихеру 6 гласа: «Иже крестом ограждаеми».

Во время пения этой стихеры новобрачные целуют Честный Крест Господень так же, как и в начале молебна. Потом целуют местные образа (храмовую икону).

— Певцы поют стихеру 4 гласа: «Подаждь утешение своим рабом»

— «Господи помилуй» трижды

После совершения чина брачного молитвословия наставник поздравляет новобрачных, говорит им напутственное слово и самые добрые пожелания.

Чин брачного молитвословия у староверов-беспоповцев

Присоединяются к поздравлениям родители и все присутствующие. Молодым дарят цветы и подарки. Если столы накрываются во дворе церкви, то, после молитвы перед обедом, все приглашаются к праздничному застолью. О том, почему безпоповцы не справляют свадьбы в ресторанах и кафе, читайте в нашей статье «О поганой посуде и не только».

Молитва у старообрядцев Отче наш
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here