Молитва по новопреставленному 17 кафизма

Полное описание: Молитва по новопреставленному 17 кафизма - в детальных подробностях для наших читателей.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося [1] раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Сильная молитва на работу Иисусу

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По 17-й кафизме

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари, глас 2-й

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Молитва

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

[1] До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреста́вленного», в дальнейшем — «преста́вльшагося».

Напутствие христианина перед смертью и заупокойные молитвы

Значение 17-й кафизмы

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день – зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой “Славы. ” надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из “Последования по исходе души от тела”). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.

В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму.

В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.

Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: “Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя”. Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: “Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее – не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь – довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии”.

 • Как похоронить и поминать своего близкого? Как действовать, если умер близкий и надо заниматься похоронами? Обстоятельный пошаговый алгоритм действий – Ольга Богданова
 • Как поминать усопших сродников? (ответ на вопрос) – Максим Степаненко
 • Пьяные поминки недопустимы! – Протоиерей Сергий Булгаков
 • Православная Церковь и сектанты. Молитвы за умерших – протоиерей Дмитрий Владыков
 • Поминки: нужна ли покойнику еда? – Александр Моисеенков
 • Митрополит Сергий Страгородский об отпевании инославных, самоубийц, пьяниц и маловерных – Церковь и время
 • Смотрите также наш раздел “Православное учение о смерти”

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный. Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш.

Тропарь: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Читайте так же:  Богородичен текст молитвы что это такое

Господи, помилуй. (Сорок раз)

И поклоны по силе.

Приидите, поклонимся. (Трижды)

Псалом 118

Кафизма разбита на 3 “Славы”, на каждой “Славе” читать:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (Трижды).

Господи, помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшею (См. в конце кафизмы).

Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллйлуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо И согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Трисвятое, по Отче наш.

И тропари, глас 2-й

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и помилуй мя, Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй (40 раз).

Молитва

Напутствие христианина перед смертью и заупокойные молитвы:

Молитва по новопреставленному 17 кафизма

СТАРЦЫ И СТАРИЦЫ О ЧТЕНИИ 17-ой КАФИЗМЫ.
17-я КАФИЗМА ЗАЩИТИТ ВАС НА МЫТАРСТВАХ.

Читайте 17-ю кафизму – отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.

Читать утренние молитвы – благословение на день. Вечерние – прощение грехов.

Есть три основные книги: Евангелие, Послание Апостолов и Псалтырь – их сверить с подлинниками можно. В них нельзя ничего исправить. Все остальные книги подделки сейчас: один-два слова поменял и смысл молитвы поменялся. Они проходят компьютерную обработку, меняется смысл. Только старинными книгами пользуйтесь.

о. Иоанникий (Чихачёво)

Видео (кликните для воспроизведения).

Старица схимонахиня Антония советовала ежедневно читать 17 кафизму и добавляла, что это будет защищать на мытарствах.Чтение этой кафисмы полезно самому читающему. Ведь цель нашей жизни – соблюсти заповеди, удалиться от греха. В 17 кафизме очень много таких призываний. Прочитав эту кафизму хотя бы раз, трудно не умилиться. Обязательно читайте по усопшему эту кафизму, если умеете читать Псалтирь. Это милостыня очень щедрой рукой. Вы почувствуете великое утешение. Будут препятствия, нехватка времени, но постарайтесь всё-таки найти время для такого добрейшего дела. Вы не будете разочарованы. Поминовение усопших важно также для спасения и нашей души.

Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы – за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь – отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.

– Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость – слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.

Читайте так же:  Молитвы от долгов в убывающую луну

ВОПРОС:
На сегодня прочитала несколько псалмов. Медленно получается, так как параллельно читаю Св.Иоанна Златоуста “Беседы на Псалмы”. Что вы скажете относительно 17 кафизмы (118 псалма)? У меня есть книга свт. Феофана Затворника “Руководство к духовной жизни”, составленное по толкованию 118 псалма. Очень интересно читать, “является путеводным руководством христианской жизни”. Какой Псалом Вам ближе всего по духу?

ОТВЕТ:
Евангелие и Псалтирь – 2 основные книги. Не зря раньше их многие наизусть знали. Надо обязательно каждый день читать Псалтирь также. И не пренебрегать псалмами. Авва Аммун: “Не пренебрегайте псалмами, потому что они отгоняют от души духов лукавых, и вселяют в нее Святого Духа”.

118 псалом желательно читать каждый день. Не все могут потянуть это правило, но польза превзойдёт все ожидания.

Нам главное – стараться исполнить заповеди. А в этом псалме – очень много таких прошений. Так как “словеса”, “оправдания” и прочие слова, являются, можно обобщить, синонимами слова “заповеди”.

17 кафизма (118 псалом) учит нас соблюдать заповеди.

А это так важно:
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами (Откр. 22, 14).

Если мы стараемся соблюсти заповеди, то тем самым показываем нашу любовь к Богу. А это так важно! Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14, 15).

Если тяжело читать каждый день, то нужно хотя бы каждую субботу, думаю. Это день особого поминовения. Толкование читать не то что хорошо, а нужно. Это открывает нам глаза. У меня все псалмы любимы. Но блаженный Августин делал следующее сравнение: Говоря о 17 кафизме (118 псалом), блаженный Августин свидетельствует, что он долго не мог взяться за толкование этого псалма, будучи поражён его глубиною. Он говорил, что другие псалмы содержат нравственные уроки; но те – как звёзды, рассеянные по небу; а этот – как солнце, изливающее в полдень обильный свет.

“Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас”. Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших – это великая помощь!
Старица схимонахиня Антония

Псалом 118 — для чего читают

Из всей Псалтыри уже на первый взгляд – прежде всего из-за большого объема – по-особому воспринимается Псалом 118: для чего читают этот текст – обширный, однообразный и трудный для современного читателя?

Самый общий ответ – для ценнейшего христианского нравственного урока, который глубоко ценил сам Блаженный Августин.

Сравнивая эту песнь с другими псалмическими главами, он называл те разбросанными по небу звездами, а этот – полуденным солнцем. Не случайно именно этими словами принято поминать души покинувших этот мир близких.

Как проводить 40 дней после смерти родственника

Православные верят, что на сороковину душа умершего в последний раз навещает близких, прежде чем предстать перед Божьим судом. Она нуждается в ободрении и наставлении – еще есть время для просвещения и преображения к вечной жизни.

Этому помогает церковная поминальная служба, в пятом гласе которой припевом звучит двенадцатый стих 118 Псалма: «Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим».

Всем близким ушедшего полагается совершать добрые поступки во спасение ушедшего (пожертвование постных продуктов в храм, покупка свечи, милостыня просящему).

Рекомендуется как можно чаще быть в храме в эти первые сорок дней, подавать записки, заказать сорокоуст и службы на 3, 9, 40 дни, молиться как можно усерднее.

Разрешается собраться за поминальным столом, вспомнив умершего, но это действие нужно именно оставшимся, а не тому, чья душа уже покинула тело. Алкоголь ослабит духовную связь присутствующих с путешествующей душой – его на поминках не нужно.

Хорошо помолиться вместе и вести разговоры, побуждающие к размышлению о смысле жизни и смерти. Священнослужители особенно рекомендуют читать 17 кафизму, которая полностью вмещает в себя 118 Псалом.

Значение 17-й кафизмы из Псалтири

Пространная песнь посвящена осмыслению христианином огромного значения для него Бога. Лирический герой делится благодатным и сокровенным откликом своей души на Закон Господа – вот почему это не только глубоко личная молитва, но еще чистая прекрасная поэзия.

Почти в каждом стихе – новый эпитет для Божьего слова: поведения, суд, повеление, свидетельство, уставы, откровения, стезя, постановление, закон. Оно пробуждает в душе поющего богатство чувств и переживаний: радость, любовь, поклонение, жажда, ревностное стремление к истине и добру, откровенность, тревожные переживания о собственном достоинстве перед Творцом и одновременно дерзновение просить его о защите и просвещении.

Самое частое слово здесь «Я»: это откровение сердца, тронутого Божеством и убежденного в великой благости творимого Им порядка. Толкование кафизмы воссоздает подлинную духовную практику христианина. А для кого важнее прикоснуться к ней, как ни для души, готовящейся вот-вот предстать перед Небесным Отцом?

Текст 17 кафизмы из Псалтыри, читаемый по усопшим

Русскому читателю текст кажется композиционно бессвязным, потому что является переводом с древнего языка семитской группы. Произведение задумывалось как акростих.

Читайте так же:  Псалмяры молитва за детей

В оригинале каждая восьмая строчка из 22 разделов последовательно начиналась с буквы еврейского алфавита. Этот замысел не случаен: ведь человеческий язык, пожалуй, самая подходящая и всеохватная метафора для предмета произведения.

Как правильно читать 17-ю кафизму

На дело лучше благословиться у священнослужителя. Текст лучше проговаривать негромко вслух. Допускается сидеть во время исполнения.

Сначала зачитывают молитвы, положенные перед началом чтения Псалытри.

Сама кафизма делится на три части – статии или славы: это момент славословия Святой Троицы на Литургии.

Стихи 1, 2,12, 22, 25, 29, 37, 58, 66, 72, 73 и 88 читаются с припевом об упокоении души: «Упокой, Господи, душу усопшего (-ей) раба Твоего (рабы Твоея)».

Строки 92 и 93 повторяют троекратно – и снова заупокойный припев.

Этот же припев сопровождает строчки 94, 107, 114, 121, 131, 132, 133, 142, 153, 159, 163 и 170 (после каждой строки следует читать припев). Две последних 175 и 176 опять исполняются трижды и снова припев за усопшего раба.

В финале звучат установленные молитвы – «по XVII кафизме».

Все они имеются в молитвослове, который следует покупать в церковной лавке православного храма или монастыря.

Дни особого поминовения усопших в Православии

Помимо Акафиста об упокоении всех усопших, псалом «Непорочны» является универсальным текстом для всех поминальных дней, в том числе и в родительские субботы. Всего таких в православии девять. Обозначают их по названию самых близких для каждого людей – родителей.

Вот эти дни, когда следует вспоминать умерших, заказывать службы (заранее, лучше с вечера, тем более, если не сможете присутствовать на панихиде), и молиться дома:

 • Вселенские: Троицкая (перед Святой Троицей) и Мясопустная (за неделю до Великого поста);
 • в предпасхальную Четыредесятницу: шестой день 2, 3 и 4-ой седмиц;
 • частные: девять дней спустя после Светлого Воскресенья – Радуница;
 • День памяти православных воинов – 11 сентября;
 • Дмитриевская суббота перед восьмым ноября — днем памяти великомученика Дмитрия Солунского;
 • Поминовение погибших в Великую Отечественную войну на день Великой Победы.

Очень удобно приобретать православный календарь на предстоящий год, там указаны все посты, дни поминовения умерших, все праздники и многое другое.

Заключение

Эта часть Псалтыри способна подарить вдумчивому читателю поистине неисчерпаемый духовный опыт. Недаром многие священнослужители и духовные деятели христианства рекомендовали читать семнадцатую кафизму ежедневно.

Шестой круг чтения псалтири

КАК ЧИТАТЬ ПСАЛТИРЬ

Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

Псалтирь – священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.

Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.

Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.

1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух – вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это – грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» – «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев – бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача – бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь – бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.

Молитвы перед чтением кафизмы
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.

Трисвятое по Отче наш.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).

Господи, помилуй (3 раза).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Спаси, Господи, и помилуй Патриарха (имя рек), далее – поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).

На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе – имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).

Читайте так же:  Молитва живый в помощи на русском языке перевод

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее – следующие псалмы.

После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз – по пальцам или четкам.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

После чтения кафизмы

Достойно есть и заключительные молитвы
_____________________________________

Читайте Псалтирь, Апостол, Евангелие – здесь все. Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы – за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь – отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.

Читайте 17-ю кафизму – отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.

Схиархимандрит Иоанникий
_____________________________

Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после своей смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни, она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: “Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири”.

Рассказ сельского священника
______________________________
Мы жили с мужем вдвоем, но мира и тишины в доме не было. Я мужу не уступала, а он, в свою очередь, доказывал свою правоту, и так долго продолжалось.

Наконец мне все это надоело, и я решила вести себя по-другому. Муж мне скажет обидное слово, чувствую, что начинаю раздражаться, – беру Псалтирь и начинаю читать. Муж немного пошумит, потом замолчит. И так мало-помалу у нас в доме водворились тишина и спокойствие.

Пришла я в храм, мимо проходит отец, остановился около меня и говорит: “Вот давно бы так!”.

Из книги “Жизнеописание старца схиигумена Саввы. С любовью о Господе, ваш Д.О.С.”, М., 1998.
___________________________________

“Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас”. Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших – это великая помощь!

Старица схимонахиня Антония
________________________________

Старец советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) – читать Псалтирь и Акафист Божией Матери «Взыскание погибших». За мужчину сильно бес борется, говорил он, в семь раз сильнее, чем за женщину, потому что мужчина – образ Божий (имелось в виду, что в мужском образе приходил на землю Господь Иисус Христос и первым человеком был Адам).

– На жалобы батюшка отвечал:

– Батюшка, в семье большие ссоры.

– Батюшка, на работе неприятности.

Я недоумевала, как это может помочь? Но начинаешь читать — и все устраивается.

Иероним (Санаксарский)
________________________________

– Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость – слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.
__________________________________________

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ

Видео (кликните для воспроизведения).

“Многие подвижники, например праведный батюшка Николай Рагозин. Или например Блаженная старица Пелагия – Рязанская подвижница – советовали для защиты от тёмных сил почаще читать 26 псалом. Блаженная Полюшка говорила: “Кто будет читать этот псалом хотя бы три раза в день – тот будет ездить среди колдунов как на танке” – вот такое образное выражение. Ещё Блаженная Полюшка советовала, что если человек одержим нечистым духом или занимался колдовством, – то есть демоны насилуют этого человека, – то очень полезно взять благословение у хорошего священника и в течении 40 дней по 40 раз в день прочитать 26 псалом. Конечно это большой подвиг, но многие люди через это получают исцеление. Этот псалом по словам Блаженной Полюшки – имеет огромную силу. Это самый сильный псалом во всей Псалтири”.

Молитва по новопреставленному 17 кафизма
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here